Conversie 100% Maximaliseren Via A/B Testen

Een A/B test is een kwantitatieve onderzoeksmethode waarbij twee varianten met elkaar worden vergeleken. Het doel is om te ontdekken welke variant het meest succesvol is. De testgroep wordt in tweeën opgedeeld. Het eerste deel krijgt versie A te zien en het andere deel krijgt versie B te zien. Door te resultaten te vergelijken van beide versies, kom je erachter welke het beste presteert.

In de praktijk betekent dit dat er een hypothese wordt gevormd over welke pagina verbetert kan worden. Op basis hiervan wordt een tweede versie van die pagina gemaakt met één ding gewijzigd.

Bijvoorbeeld de koptekst, een afbeelding, een knop, een invoerveld op een formulier of een stuk tekst.

Bezoekers laten vervolgens zien welke variant de meeste of beste conversies oplevert.

Daarnaast leer je wat bezoekers belangrijk vinden. Bijvoorbeeld door verschillende USP’s te testen.

Afhankelijk van de lering die je uit de testen kan trekken kunnen ook andere vormen van communicatie hierop worden aangepast.

Je weet precies wat wel en niet werkt op je website en kan dus beter de website gaan optimaliseren.

Door steeds verschillende A/B testen uit te voeren en te blijven optimaliseren, kun je je bezoekers steeds beter leiden naar een conversie. Het aantal conversies gaat dus toenemen net zoals de winst.

Hoe het Werkt

Hieronder staat in 5 eenvoudige stappen beschreven hoe het proces werkt.

Data

We installeren software op de website of shop om data te verzamelen over het gedrag van gebruikers. Denk hierbij aan: analytics, heatmaps, opnames van bezoekers, etc.

Analyse maken

Op basis van deze informatie en onze expert ervaring ontwikkelen we een analyse van alle sterke en zwakke punten van het design. Deze analyse wordt per pagina of per funnel gemaakt.

Prioriteren

De analyse wordt vervolgens omgezet in een prioritering. Daarbij kijken we naar de potentiële opbrengst van een verandering, de tijd die het kost om deze te implementeren, mensen die ervoor nodig zijn, etc.

Variant ontwikkelen

Aan de hand van de analyse wordt een nieuwe variant van een pagina ontwikkeld.

A/B test

De nieuwe variant wordt door een A/B test getest tegenover de huidige versie.

Implementatie

Wanneer de nieuwe variant een hoger conversiepercentage heeft of een betere kwaliteit conversies, dan wordt e nieuwe variant geïmplementeerd.

Het ontwikkelen van de nieuwe variant, het testen ervan en de eventuele implementatie kunnen wij verzorgen, maar dit kan ook in samenspraak met de huidige partijen wordt verzorgd.

Laat ons helpen om jouw website of webshop te laten knallen in Google.