Wat is Argument From Repetition en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer januari 13, 2020
Argument from repetition

In dit artikel lees je wat argument from repetition is en hoe dit werkt. Ook wordt een voorbeeld gegeven van een situatie waarin deze logische denkfout terugkomt. Evenals dat je onderaan dit artikel praktische tips vindt om op je eigen website in te spelen op argument from repetition. 

Wat is argument from repetition?

Onder argument from repetition verstaan we een logische denkfout, welke het gevolg is van het meermaals herhalen van hetzelfde argument. Door een argument meerdere keren te benoemen, wordt deze als “meer waar” beschouwd. Ook wanneer men geen nieuw bewijs levert, die aantoont dat een argument correct is. Overigens geldt dit niet alleen voor het meermaals herhalen van een argument. Ook het aanhalen van hetzelfde verhaal of dezelfde beeldspraak maakt dat mensen steeds meer in een specifiek punt zullen gaan geloven. 

Argument from repetition voorbeeld

Een goed voorbeeld van argument from repetition is een zin als: “Mijn product is de beste! Andere producten hebben zeker potentie, maar komen niet in de buurt van wat mijn product kan. Ze zijn het bekijken waard, maar mijn product is de beste keuze.” Door meermaals te herhalen dat een specifiek product het beste is, zal iemand anders dit eerder geloven. 

Ook komt argument from repetition regelmatig voor in situaties, waarin een ander persoon een argument probeert te weerleggen in een discussie. Door het argument nogmaals te herhalen, zal de ander zijn of haar verweer eerder staken. Daarbij zorgt het ervoor dat niet van het hoofdpunt afgeweken wordt in een discussie. 

Argument from repetition tips

Argument from repetition zet je onder meer in, door de unieke eigenschappen van je product of dienst (USP’s) op verschillende plekken te benoemen. Vermeld ze niet alleen op de productpagina, maar bijvoorbeeld ook op de homepage van je website, in de balk aan de zijkant van pagina’s, enzovoorts. Door meermaals te herhalen waarom een consument voor jouw product of dienst moet kiezen, zal deze hier sneller de waarde van inzien. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *