Wat is Attentional Bias en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer februari 02, 2020
attentional bias

Op deze pagina lees je wat de attentional bias is en hoe deze werkt. Ook geven we je een voorbeeld van een situatie waarin deze bias te herkennen valt. Evenals dat je onderaan deze pagina meer leest over de manier waarop je op je eigen website in kunt spelen op deze attentional bias. 

Wat is de attentional bias?

Onder de attentional bias, welke ook wel aandachtsvertekening genoemd wordt, verstaan we een cognitieve denkfout die ons vertelt dat de perceptie van mensen beïnvloed wordt door de gedachten die op dit moment in het hoofd rondgaan. Dit betekent dat men beslissingen niet op volledig rationele wijze neemt, maar dat deze beïnvloed worden door hetgeen waarover men nadenkt of kortgeleden heeft nagedacht. Het maakt dat een beslissing die nu genomen wordt, af kan wijken van de beslissing die men in dezelfde situatie op een ander moment maakt. Er kan immers een verschil zitten in hetgeen waarover men nadenkt. 

Attentional bias voorbeeld

De attentional bias valt onder meer te herkennen in een situatie, waarbij een persoon X veel aandacht besteed aan de kleding van anderen. Dit is doorgaans het gevolg van het feit, dat deze persoon X zelf ook veel tijd aan zijn of haar eigen kleding besteedt. Kleding van anderen die hem of haar opvalt, hoeft voor een persoon Y niet opvallend te zijn. 

Een ander voorbeeld van de attentional bias is het feit dat rokers sneller geneigd zullen zijn om zelf een sigaret op te steken op een plek waar anderen roken. De geur van de tabak activeert het fijne gevoel wat roken deze mensen kan geven. Het signaal wat hiermee naar de hersenen gestuurd wordt, maakt dat een roker na zal denken over de optie om zelf ook een sigaret te roken. Daar waar een roker hier niet over nagedacht zou hebben op een plek waar niet gerookt wordt. 

Attentional bias tips

Een manier om in te spelen op de attentional bias van mensen, is het benoemen van een probleem waarmee een consument zit. Op het moment dat een consument het probleem herkent, zal deze hierover nadenken. Door vervolgens iets later op de pagina een oplossing voor dit probleem aan te prijzen, is de kans groter dat een consument deze oplossing aanschaft. De oplossing sluit immers aan bij het moment van herkenning waarover een consument op dat moment nadenkt. Zou de oplossing aangeprezen worden zonder het probleem te benoemen, dan kan een consument ergens anders aan denken wat geen match heeft met het aangeprezen product. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *