Wat is Availability Heuristic en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer februari 15, 2020
Availability heurisitic

Wat is de availability heuristic? Hoe werkt deze? In welke voorbeelden zien we de availability heuristic terugkomen? Op deze pagina lees je er meer over. Ook vind je in dit artikel tips om op je eigen website in te spelen op deze denkfout. 

Wat is de availability heuristic?

De availability heuristic wordt gezien als een cognitieve denkfout. Deze denkfout beschrijft dat mensen meer waarde hechten aan voorbeelden die we direct bedenken, dan aan voorbeelden die pas later opkomen. Immers, voorbeelden die direct bedacht worden moeten wel belangrijk zijn. Anders zouden ze niet direct in ons opkomen! Deze gedachte is onjuist, wat verklaart waarom we hier van een denkfout spreken. 

Availability heuristic voorbeeld

In een situatie waarin een manager een reorganisatie binnen zijn of haar bedrijf overweegt, kan de availability heuristic opspelen. Een manager die in het verleden al eens een succesvolle reorganisatie heeft doorgevoerd, zal hier sneller nog eens voor kiezen. Daar waar iemand die nooit eerder voor een reorganisatie gekozen heeft, deze juist sneller uit zal stellen. 

Ook in situaties waarbij argumenten op een persoon zelf worden betrokken kan sprake zijn van een availability heuristic. Denk aan een situatie waarbij iemand zegt; “ik kon het ook, dus dan kan jij het zeker!” De positieve herinnering die deze persoon heeft, leidt ertoe dat deze verwacht dat ook anderen een bepaald doel zullen behalen. 

Availability heuristic tips

Personen kunnen geneigd zijn mee te gaan in de availability heuristic van anderen. Op je website kun je hierop inspelen door aan te geven welke resultaten een product of dienst in het verleden al voor anderen heeft opgeleverd. Immers, als het bij iemand anders succesvol is zal dat ook bij nieuwe consumenten het geval zijn. Deze manier van argumenteren is een typische vorm van de availability heuristic, die op veel websites en in webwinkels wordt toegepast. 

Vraag daarbij of tevreden klanten zelf een recensie over het product of een dienst willen achterlaten. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *