Wat is Belongingness en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer februari 05, 2020
Belongingness

Wat verstaan we onder belongingness en hoe werkt dit? In welke situaties zien we dit fenomeen terugkomen? Op deze pagina lees je hier meer over. Ook gaan we later op de pagina in op de manier waarop je met je eigen website in kunt spelen op belongingness. 

Wat is belongingness?

Onder belongingness verstaan we de behoefte van mensen om tot een groep met gelijkgestemden te behoren. Deze behoefte ervaart men niet altijd bewust. Er kan sprake zijn van een onbewuste emotionele wens om bij een bepaalde groep te horen. Dit kan een groep zijn gerelateerd aan het geloof wat je aanhangt, je politieke voorkeur, enzovoorts. Ook op kleinere schaal, denk aan het groepje wat een teamuitje organiseert bij je werkgever, komt belongingness voor. 

Soms wordt gedacht dat belongingness voornamelijk voorkomt onder jongeren. Dit is echter onjuist! Ook onder volwassenen komt belongingness regelmatig voor. 

Belongingness voorbeeld

Reeds beschreven we verschillende voorbeelden van situaties waarin we belongingness kunnen herkennen. Een nieuwe werknemer kan de wens hebben om direct deel te nemen aan een groep binnen de organisatie. Ook op scholen is er duidelijk sprake van belongingness onder leerlingen. Zij willen in de eerste weken onderdeel worden van een groepje met anderen. Belongingness komt vaak voort uit de wens om onderdeel te zijn van iets dat groter is dan de persoon zelf. 

Belongingness tips

Als organisatie kun je slim inspelen op de wens van consumenten om ergens bij te horen. Denk bijvoorbeeld aan deelname aan een rage, wat een vorm van belongingness is. Door een product zelf ook te kopen, hoor je immers bij de groep die dit product bezit op de werkvloer, op school of in de wijk. Ook op het gebied van bijvoorbeeld merkkleding komt belongingness regelmatig voor. Geef op je website aan dat een grote groep mensen het product al bezit. Social influencers kunnen hierin een ondersteunende factor spelen. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *