Wat is Clustering Illusion en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer mei 06, 2020
clustering illusion

Hoe werkt clustering illusion precies? Wat zijn voorbeelden van situaties waarin we clustering illusion kunnen herkennen? Zijn er manieren waarop je op je eigen website gebruikt kunt maken van dit fenomeen? In dit artikel proberen we je antwoord te geven op deze vragen. 

Wat is clustering illusion?

Onder clustering illusion verstaan we het fenomeen, dat personen geneigd zijn om vaak onbewust patronen te zien in een willekeurige set van datapunten. Daar waar deze clusters vaak helemaal geen betekenis hebben en ook niet als cluster gezien mogen worden, volgens wetenschappelijke methoden voor het clusteren van datapunten. Een persoon is echter geneigd om zo’n willekeurig cluster toch een betekenis te geven. 

Clustering illusion voorbeeld

Het fenomeen van clustering illusion valt onder meer te herkennen op de beurs. Met name particuliere investeerders zonder kennis over technische analyses zijn geneigd om patronen te zien in de koersbewegingen van aandelen, valuta of goud. Door deze patronen zelf een betekenis te geven, handelen zijn op een irrationele wijze. De uitkomst van een technische analyse zegt namelijk vaak iets heel anders, dan het patroon wat een investeerder zelf denkt te herkennen. 

Clustering illusion tips

Er zijn manieren waarop je in je eigen dienstverlening in kunt spelen op het fenomeen clustering illusion. Speel bijvoorbeeld in op de gedachte die ondernemers kunnen hebben, zoals een afname in omzet door een teruglopend aantal bezoekers op hun website, door gebeurtenissen buiten de organisatie om, enzovoorts. Door aan te geven dat jouw bedrijf de oplossing kan bieden om terug te gaan richting een stijgend patroon, zal een ondernemer sneller geneigd zijn om voor jouw dienstverlening te kiezen. Je zorgt met het beschrijven van een probleem immers voor een moment van herkenning bij de ondernemer. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *