Wat is Cognitive Ease en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer januari 25, 2020
Cognitive ease

Op deze pagina lees je meer over cognitive ease. Wat verstaan we onder dit fenomeen? In welke situaties valt cognitive ease op te merken bij personen? Op welke manier kun je op je eigen website inspelen op dit fenomeen? Dit artikel vertelt het je! 

Wat is cognitive ease?

Onder cognitive ease verstaan we de mate waarin een persoon in staat is om informatie vloeiend te verwerken. Lastig te begrijpen informatie zal ertoe leiden, dat personen echt moeten gaan nadenken om deze informatie te kunnen verwerken. Dit kan ertoe leiden, dat personen anders naar zaken zullen kijken dan wanneer de informatie vloeiend werd verwerkt door onze hersenen. Ook heeft dit invloed op de motivatie die personen hebben om met bepaalde zaken aan de slag te gaan. 

Cognitive ease voorbeeld

Van cognitive ease is onder meer sprake bij het verdiepen in de stof van een examen of toets op school. Op het moment dat een persoon informatie makkelijk weet te verwerken, zal deze gemotiveerd zijn om zich in te zetten voor deze toets. Daar waar die motivatie veel minder goed is, op het moment dat de informatie lastig te verwerken is. Denk aan het verschil tussen iemand die goed is in wiskunde en een toets geschiedenis moet maken en iemand die dezelfde toets maakt met een sterke interesse in de geschiedenis. 

Cognitive ease tips

Bij de verkoop van producten via je website wil je voorkomen, dat consumenten sterk gaan nadenken. Dit zou ertoe kunnen leiden, dat een consument later alsnog afziet van de aankoop van een product. Door de consument te voeden met waardevolle en makkelijk te begrijpen informatie, zal de consument een product sneller afnemen. Probeer hier onder meer rekening mee te houden bij het uitwerken van productomschrijvingen. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *