Wat is Confirmation Bias en Hoe Gebruik Je Dit Online

by Bart van der Meer september 21, 2018
Confirmation bias

Ontdek Exact wat een Confirmation Bias is en Hoe je dit Psychologische Effect Inzet om de Conversies van Jouw Website of Shop te verhogen.

Hey, mijn naam is Bart van Klik Proces en ik ga je uitleggen hoe je online meer kan verkopen doordat bezoekers zichzelf overtuigen om jouw product of dienst te kopen of een offerte aan te vragen. Dus wil je een hele effectieve techniek leren, hoe je mensen kan beïnvloeden om meer sales te genereren, dan is dit helemaal perfect voor jou want ik ga je precies uitleggen wat de techniek is, hoe die werkt, ik ga praktijkvoorbeelden geven en je kan vandaag al beginnen om jouw website meer sales te laten genereren.

Je gaat bezoekers zichzelf laten overtuigen door gebruik te maken van de confirmation bias. Nou de confirmation bias wordt ook wel de conformity bias, de mindside bias of bevestiging van gelijk genoemd en die techniek gaan we inzetten.

Wat is de Confirmatio Bias?

Dus wat is de confirmation bias? De confirmation bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om informatie te zoeken, te vinden, herinneren en te interpreteren wat aansluit bij hun huidige overtuigingen, ideeën of gedachten. Ofwel, als we al een mening hebben gevormd over iets, hebben we de neiging om informatie die daarbij aansluit of het daarmee eens is zeg maar om dat wel te vinden en te zien en te herinneren en informatie die het niet eens is met onze mening, met onze gedachten of onze ideeën om die te negeren of om die ons niet meer te herinneren.

 

Je zou het ook wel een vorm van oost Indisch doof kunnen noemen hé, we herinneren en we weten alleen maar wat we willen weten maar dan gebeurt het vooral onbewust bij mensen in het brein. En dit effect is sterker naarmate de gedachte of het idee of de mening dieper geworteld is of fundamenteler is. Dus hoe meer je ergens in gelooft en hoe langer je er al in gelooft en hoe heftiger je er in gelooft, hoe sterker dit effect is.

Confirmation Bias Voorbeeld

Wat zijn voorbeelden van de confirmation bias, nou als je erover na gaat denken dan kom je dit elke dag tegen. In elke discussie bijvoorbeeld, het is heel vaak zo dat als je iets zegt wat niet strookt met de mening van die andere in de discussie, dan wordt het gebagatelliseerd, hé dan is het alsof jouw mening eigenlijk niks waard is of wat jij zegt stelt eigenlijk niet zo veel voor.

 

En als je een argument noemt wat het eens is met de ander, wat klopt met die mening dan wordt het heel erg opgeblazen, uitvergroot en dan wordt het eigenlijk meteen als waarheid aangenomen. Terwijl als je iets zegt wat niet eens is met de ander, ja dan moet er heel veel bewijs komen en als je dan bewijs levert dan is het weer niet goed. Maar eigenlijk kom je dit gewoon elke dag overal wel tegen en in elke vorm van een discussie of als iemand een klein beetje maar z’n hak in het zand heeft gezet, dan treedt dit effect alweer op. Als je iemand hoort zeggen, ja zie je, ik wist het wel, dan is dat duidelijk de confirmation bias want er is opeens nieuwe informatie gekomen die strookt met de mening of de gedachten die die persoon heeft en daar wordt weer bevestigd in dat die gelijk heeft. Dus zie je wel, ik wist het wel is een goed momentje om te denken aan de confirmation bias.

 

En hele concrete voorbeelden is bijvoorbeeld als het gaat om vaccinatie, over of de aarde plat of rond is, over geloof, over politiek, over voetbalclubs, zodra er een nieuw stukje informatie is, dan interpreteer je dat eigenlijk meteen dat het blijft stroken met jouw mening. Dus het maakt effe niet uit wat die informatie is, je vat het altijd op een manier op dat het klopt met jouw mening en als dat niet te doen is voor jezelf, hé als je het niet kan verklaren voor jezelf, dan is het meteen onbetrouwbaar, want dan hoef je er ook niet meer over na te denken. Het is een heel grappig effect, heel opvallend effect en het is iets wat iedereen, inclusief ikzelf natuurlijk elke dag wel toepast. En je kan het heel makkelijk testen of dit effect is opgetreden. Je moet namelijk dan iets met iemand over hebben of een stukje lezen en je moet dan aan jezelf twee vragen stellen. Eén is met welk stukje informatie was ik het meteen eens en welk stukje informatie heb ik eigenlijk genegeerd en waarom is dat zo? En dan kan je dus zien of die confirmation bias is opgetreden.

Waarom Confirmation Bias Zo Krachtig Is?

En dan zal je zeggen, ja maar waarom is dit zo krachtig om iemand iets te verkopen? Want in feite zegt dit effect dus dat je iemand niet van mening kan laten veranderen. Dat je eigenlijk alleen maar iemand aan een bepaalde mening kan houden. En dat klopt, dit effect kan je dus niet inzetten om iemand van mening te laten wisselen. Maar waar je dit effect wel voor kan gebruiken is om een bepaalde mening of idee of gedachtegoed te versterken. En die versterking kan ervoor zorgen dat je dus veel meer sales genereert.

 

Dus in plaats van dat iemand het een klein beetje met je eens is kan je dat opblazen naar dat die het heel erg met je eens wordt of iemand die het al met je eens is kan je aanzetten tot actie door die mening te gebruiken om iets urgenter te maken. Of relevanter te maken of significanter te maken. Dus je kan het heel erg gebruiken om mensen die al in lijn liggen met wat je doet of wat je verkoopt om die veel eerder tot een aankoop over te laten gaan. En het mooie hiervan is ook dat het geen kwaad kan want ik vertelde net al dat als iemand iets leest dat niet helemaal strookt met z’n mening weer de neiging hebben om dat te negeren. Dus mensen die het er wel mee eens zijn die worden er door beïnvloed en mensen die het er niet mee eens zijn, ja die negeren het toch wel dus dan maakt het niet uit wat je schrijft.

 

Dus hoe gebruik je dit effect dan heel concreet en wanneer doe je dat? Nou, de wanneer is heel makkelijk, dit effect heeft alleen maar zin op pagina’s waar er verkocht wordt, dus productpagina’s, sales pagina’s, soms landingspagina’s, kunnen lokale pagina’s zijn, diensten pagina’s dus alles waar iemand over moet gaan tot actie om iets te kopen, om een offerte aan te vragen of een andere actie waar omzet uit komt. Dus niet voor categoriepagina’s, niet voor homepagina’s, niet voor blogberichten. En de reden daarvoor is eigenlijk heel simpel, dit werkt alleen maar als je een bepaald verhaal kan vertellen of bepaalde argumenten kan noemen en dat doe je niet op een categoriepagina want iemand is dan nog aan het zoeken wat die wil hebben. Dus je moet een klein beetje verhaal, je moet een klein stukje tekst hebben en dat komt alleen maar op die pagina’s voor en dat is tegelijkertijd ook waar je je product of dienst sowieso moet verkopen en in dit geval gaan we dat dus sterker doen.

 

Dus hoe je dit effect toepast in een notendop. Eén is je benoemt alle argumenten om een product of dienst te verkopen. Dat doe je waarschijnlijk toch al maar nu gaan we ervoor zorgen als punt twee dat je die gedachten en ideeën extra versterkt. Je bevestigt de bezoeker dat die gelijk heeft in wat die al vindt en vervolgens gaan we dit effect vergroten door extreme voorbeelden te geven en extreem de gevolgen uit te werken van als je dit wel of niet doet, afhankelijk van jouw tekst. En dan stap vijf is dus dat iemand met een versterkte motivatie op jouw pagina zit en dat de kans dat die overgaat tot actie dus veel groter is. Dus dat in een notendop, nu in de praktijk.

 

En we gaat even uit van een salespagina die iets probeert te verkopen. We gaan even van boven naar onder, dus ik ga je even uitleggen hoe doe je het in de koptekst, hoe doe je het in de intro, hoe doe je het in de rest van de tekst. Hoe pas je dit heel concreet toe. Nou, laten we even beginnen met de koptekst. In de koptekst wil je dus eigenlijk iemand al een soort gelijk geven, wil je eigenlijk zeggen, jij vindt iets en inderdaad, dit is een bevestiging dat wat jij vindt klopt. En dat doe je bijvoorbeeld door een koptekst te presenteren als, dit is wat de goeroes je niet vertellen of hoe je gezond afvalt zonder minder te eten. Of onderzoek bewijst dat zitten nog slechter voor je is dan roken.

 

Dus het gaat er in dit geval om dat mensen een bepaalde opvatting hebben, bijvoorbeeld dat goeroes je dingen niet vertellen, dat er dingen zijn die zij weten en jij niet. Nou, daar bevestig je hier iemand in of iemand bevestigen in de gedachte van ja, ik kan heus wel normaal afvallen zonder minder te eten, dat moet toch kunnen of dat wil ik toch eigenlijk wel heel graag. Dus daarin probeer je iemand te bevestigen, probeer je iemand te raken. En daardoor heb je ook meteen hun interesse want in feite denken ze ja, zie je ik wist het wel, nou, kom maar op dan, hoe zit het precies?

 

Nou dan op de afbeelding heb je of een video of een afbeelding maar meestal heb je ook nog een introductie. Hé die zit vaak bovenaan de pagina. En in die introductie kan je ook weer de confirmation bias inzetten om het gevoel van iemand te versterken en die motivatie op te bouwen. En omdat je meestal bovenaan de pagina ook iemand wil laten weten dat die op de goeie plek zit, dus dat die gerelateerd is, komt dat echt helemaal perfect uit. Want dat moet voor die confirmation bias ook. Dus het eerste wat we gaan doen is we gaan aanspreken wat die persoon waarschijnlijk denkt of voelt of wat z’n idee of gedachtes zijn.

 

Dat gaan we aanspreken zodat die bezoeker één weet dat die op de goeie plek zit en twee, wij kunnen ‘m gelijk geven en daarna gaan we dat gelijk gebruiken, omzetten in heel veel motivatie. Dus wat je bijvoorbeeld heel goed kan doen is benoemen van de problemen waar die persoon waarschijnlijk op dit moment mee zit. En dat ziet er bijvoorbeeld zo uit, wil je geld verdienen met je website maar lukt het niet, dat komt omdat de goeroes die dit ene ding niet hebben verteld, want ze verdienen er zelf veel geld door. En ik ga in dit artikel precies vertellen wat dat ene ding is en hoe je het zelf toepast. Op die manier heb je iemand versterkt weer, samen met die context van dat goeroes iets weten dat je niet vertelt, iemand denkt weer van, ja zie je, ik wist het wel, nou kom maar op. Dus iemand is gemotiveerd om dat ene geheim te ontdekken.

 

Over afvallen kan je hetzelfde doen, heb je al tien keer geprobeerd af te vallen en lukt het maar niet, je valt wel iets af maar voor een maand of twee of drie, het blijft nooit lang. Ja dit is niet jouw schuld en met dit nieuwe stukje kennis en met onze cursus leer je om in één jaar jouw ideale gewicht te behalen en daarop te blijven. Lees hieronder precies hoe het zit. Ook dit versterkt weer iemand met het idee van dat je gezond kan afvallen zonder minder te eten en het bevestigt iemand in ja, ik he inderdaad al tien keer iets geprobeerd, maar het helpt niet, ok maar dit is nieuw dus hiermee gaat het waarschijnlijk wel lukken. Als laatste hadden we de koptekst onderzoek bewijst dat zitten slechter voor je is dan roken en dan kan je bijvoorbeeld zeggen, dat 8 uur per dag zitten niet goed is, vermoed je waarschijnlijk al, maar hier ga je ontdekken dat het nog veel slechter voor je is dan dat je denkt.

 

Dus ook hier spreek je weer iemand aan op het vermoeden, dus het idee, de gedachte dat het waarschijnlijk slecht voor je is maar dat je niet precies weet hoe het zit. Dus ook hier bevestig je weer in wat diegene denkt en ga je daarna over tot de rest van het artikel.

 

Nu, kan je vervolgens het artikel op heel veel verschillende manieren gaan opbouwen. Dus daar kan ik je niet exact bij helpen. Maar ik zal je wel nog uitleggen hoe als je argumenten gaat presenteren om iets te doen, hoe je dat dan opbouwt en gebruik maakt van die confirmation bias. Dus weer van alle drie de artikelen, heb ik even één argument gepakt en dat heb ik even uitgebouwd ter illustratie.

 

Belangrijk bij het aanvoeren van argumenten algemeen is dat je die argumenten beschrijven en duidelijk plaatst. Want die confirmation bias zegt, ik lees en ik onderzoek vooral waar ik het mee eens ben en niet waar ik het niet mee eens ben. Dus door die argumenten beschrijvend te maken kan iemand door je tekst heen scannen en als die een argument tegenkomt wat ‘m bevalt, dan kan die de tijd nemen om dat te lezen. Dus zorg dat de kopteksten van je argumenten goed scanbaar zijn zodat mensen blijven hangen bij het argument wat hun het meest bevalt. Conversie technisch ook super interessant om te weten bij welke argumenten mensen blijven hangen want dan kan je weer heel veel andere mooie dingen mee maar, dat even ter zijde.

 

Zorg vervolgens dat je na die koptekst of na die dikgedrukte tekst elk argument in één of twee regels even samenvat. Zodat iemand nogmaals even de bevestiging krijgt dat die daar goed zit. En daarna gaan we dat argument opblazen door het in een extreme te zetten en extreme voorbeelden te geven en de eventuele extreme gevolgen ervan juist wel of juist niet te tonen, afhankelijk van of je wil dat mensen wel dingen gaan doen of juist niet dingen gaan doen. Dus ik zal even één voorbeeld helemaal laten uitwerken. We pakken even het afvallen als voorbeeld.

 

Gezond eten maar niet minder eten. Stel dat één van de belangrijke problemen is die mensen met diëten hebben is dat het heel duur is of dat ze heel bijzonder eten moeten kopen waar misschien moeilijk aan te komen is of dat niet bij elke supermarkt is maar dat dat mensen ervan weerhoudt om het te doen. Dan zet je bijvoorbeeld als koptekst of zo, eten van dit dieet is goedkoop, ik begrijp dat dat niet de allerbeste koptekst ooit is maar je snapt wat ik bedoel, dat is het argument en vervolgens zeg je even in één of twee zinnen leg je even uit wat het argument precies inhoudt. Dus in dit geval bijvoorbeeld, niet voor iedereen speelt geld een rol, maar hoe mooi is het dat dit dieet ook goed is voor je portemonnee.

 

Dus dan kan iemand besluiten, is dit argument wat ik wil lezen of niet. Als ze dat wel gaan lezen dan gaan we dus vervolgens een extreem voorbeeld geven en extreem de gevolgen ervan uitvergroten. En dat werkt bijvoorbeeld zo, de meeste diëten willen dat je speciale gezonde voeding koopt die zij zelf heel toevallig vaak verkopen. Maar niet bij dit dieet, want ken je ze nog, avocado, linzen, speltbrood, al dat eten daar doen de andere goeroes altijd heel bijzonder over om maar die prijs op te kunnen drijven, om maar hun spullen te kunnen verkopen. Haal daar nog wat drinken bij en voordat je het weet zit je op tien, 15 of 20 euro per dag aan eten per persoon. Al het voedsel in dit dieet is in de supermarkt te koop en kost je gemiddeld 2 euro per dag. Dat is ruim 3 euro goedkoper dan elk ander dieet. Als je dat doorrekent scheelt het je door een jaar heen bijna 1100 euro per persoon per jaar. Vergelijk die 2 euro per dag met die 20 euro per dag en het scheelt je ruim 6570 euro per persoon, per jaar. Dus niet alleen val je met dit dieet af, ook je bankrekening groeit.

 

Nu begrijp ik dat het niet de beste verkooptekst ooit is maar het gaat mij er even om dat er een bepaalde structuur in zit om die confirmation bias aan te spreken. Namelijk je hebt de koptekst, je hebt de inleiding, iemand is het ermee eens dus die is extra geïnteresseerd en je gaat iemand extra motiveren in dit geval door de vergelijking te trekken of de extreme voorbeelden te pakken met andere diëten. Dus één dat wat je hiervoor wist, dat dat gewoon onzin is, dat dat niet waar is, en twee dat dit dieet dus heel goedkoop is en daar maak je een extreme vergelijking met een ander willekeurig dieet wat dus extreem duur is. Om op die manier duidelijk te maken van hey dit dieet is inderdaad echt heel erg goedkoop, dus ik moet dit gewoon gaan doen. En als je dit bij alle andere argumenten ook doet, dan zorgt dat ervoor dat iemand veel gemotiveerder is want in z’n hoofd is die eigenlijk bevestigd en bevestigd met wat diegene al lang dacht. En wij mensen willen niks liever als dat we bevestigd worden in ons gelijk.

 

Maar je kan het ook gebruiken bij de reviews die je gebruikt bij je productpagina’s of bij je salespagina’s want ook reviews kunnen heel erg die confirmation bias in de hand werken. En dat doe je eigenlijk door de reviews uit te kiezen die dus bepaalde ideeën of gedachtegangen versterken. Bijvoorbeeld dat je de review van iemand plaatst die zegt, ik dacht na 20 diëten te hebben geprobeerd dat niks meer zou werken maar gelukkig ben ik door dit dieet weer op m’n ideale gewicht en het is ook nog een stuk goedkoper dan al die andere onzin. Hier spreek je het argument aan van je hebt heel veel diëten geprobeerd maar deze werkt wel. En je hebt het argument van de portemonnee.

 

Dus als dat de punten zijn die je wil maken, die je wil scoren, als je die ideeën of gedachtengoed wil versterken dan is dit een hele goeie review. Dus zoek je reviews uit zodat ze ook weer aansluiten bij die ideeën of bij dat gedachtengoed wat mensen al hebben. En dat gedachtengoed kan dus ook negatief zijn zo van, ja maar geen enkel dieet werkt voor mij want, maar let dus op dat het alleen maar bij positieve gedachtes kan. Want als iemand als argument heeft, ja maar ik heb al 20 diëten geprobeerd en dat lukte niet dus dit lukt ook niet, ja als je er iemand in gaat bevestigen dan ga je dus zeggen dat je geen dieet kan volgen. En dat is in dit geval niet de bedoeling. Dus je kan alleen maar iets positiefs pakken en daar verder op bouwen en je kan alleen maar iets negatiefs pakken en daar verder op bouwen als dat dus negatief is richting de concurrent of richting andere oplossingen maar dat mensen extra negatief over iets anders gaan denken zodat jouw product of dienst nog aantrekkelijker wordt. Meestal zit de confirmation bias dus in de positieve argumenten.

Confirmation Bias Tips:

Nog drie hele concrete tips als je de confirmation bias wil toepassen. Tip nummer 1: druk op die like en abonneer knop op YouTube, zorg ervoor dat je dit kanaal blijft volgen want ik geef je nog veel meer tips en adviezen dus dat moet je natuurlijk altijd doen, geloof mij maar, ik weet precies wat je denk en wat je voelt. Ik ben het helemaal met je eens dus druk op die abonneer knop. Tip nummer twee: op je pagina’s geef je sowieso je argumenten weer om iets te kopen, dus als je je argumenten weergeeft, gebruik dan in elk geval deze opbouw, ook al is het maar een stukje, ook al pak je maar één voorbeeld of al pak je maar één extreem gevolg van iets wel doen of niet doen.

 

Het helpt je echt om sales te behalen dus ook al wil je niet een heel stuk tekst toevoegen, voeg in elk geval een klein stukje toe zodat je die confirmation bias inzet. Zorg er ook voor dat je dus van je klanten precies weet welke argumenten het belangrijkste zijn of welke argumenten belangrijk zijn voor welke groepen. Want als je 10 of 20 argumenten hebt op je pagina om iets te doen, hou er dan rekening mee dat bepaalde groepen heel veel argumenten gewoon compleet negeren. Dus hoe beter je weet welke argumenten belangrijk zijn, hoe meer aandacht je hieraan kan geven en hoe beter je die confirmation bias kan toepassen. Dus doe onderzoek om te bepalen welke argumenten jouw publiek het belangrijkste vindt.

 

En dat is het, dat is eigenlijk alles wat je moet doen. Dus met vier simpele stappen die ik je gegeven heb kan jij de confirmation bias vandaag nog gaan toepassen. En je zal zien dat daardoor je sales omhoog gaan want in feite, zeg je gewoon tegen iemand, jij hebt gelijk maar je hebt zelfs meer gelijk dan je dacht, hoe mooi is dat? Koop m’n product! Heel veel succes, ik hoop natuurlijk dat je de volgende keer weer kijkt, luistert en leest want ik geef je nog veel meer tips om meer sales te halen, beter te scoren in Google, meer te halen uit Voice en YouTube.

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *