Wat is het Country of Origin Effect en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer januari 25, 2020
country of origin effect

Dit artikel vertelt je meer over het country of origin effect. Wat verstaat men onder dit effect en hoe werkt het? Wat zijn voorbeelden van situaties waarin we dit effect terug zien komen? Kijk ook eens naar de mogelijkheid om op je eigen website in te spelen op dit effect. 

Wat is het country of origin effect?

Het country of origin effect, ook wel COE of nationality bias genoemd, beschrijft een cognitieve denkfout. Personen zijn geneigd om een beslissing te laten beïnvloeden door het land waar het product gemaakt is. Zo kijkt men anders naar producten die uit China komen, dan bijvoorbeeld naar producten uit eigen land. Het verschil in perceptie van mensen kan ertoe leiden dat een irrationele keuze gemaakt wordt. Het land van herkomst zegt immers lang niet altijd iets over de kwaliteit van het product. 

Country of origin effect voorbeeld

Een goed voorbeeld van een situatie waarin het country of origin effect opspeelt, is die waarin een consument producten aangeboden krijgt vanuit China. Hoewel het gros van de producten uit China van voldoende kwaliteit is, worden hier ook kwalitatief mindere producten geproduceerd. Het maakt dat een consument geneigd is om bij producten uit dit land naar alternatieven te kijken, door de gedachte dat het product mogelijk van onvoldoende kwaliteit zal zijn. 

Country of origin effect tips

Om te voorkomen dat een potentiële consument afhaakt door de herkomst van een product, kan het verstandig zijn deze informatie niet vermelden. Als marketeer dien je jezelf de vraag te stellen of het vermelden van het land van herkomst waarde toevoegt voor de consument. Belangrijker is het om te vermelden dat een product voldoet aan de Europese kwaliteitsstandaarden. Ook wanneer het product van oorsprong uit China of bijvoorbeeld Amerika komt. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *