Wat is het Cross-Race Effect en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer februari 05, 2020
cross race effect

Hoe werkt het cross-race effect en wat is dit eigenlijk? Zijn er voorbeelden van situaties te bedenken, waarin we dit effect kunnen herkennen? In dit artikel lees je er meer over. Ook vertelt het artikel je meer over de mogelijkheid om op je eigen website in te spelen op dit effect. 

Wat is het cross-race effect?

Men noemt het cross-race effect ook wel de other-race bias, of de own-race bias. Het is een fenomeen, wat beschrijft dat personen de gezichten van het eigen ras makkelijker kunnen herkennen dan gezicht van andere rassen. Het effect is onder meer van invloed op het herkennen van de dader bij een misdrijf. Personen zullen de dader sneller herkennen, als deze van hetzelfde ras is zo blijkt uit een onderzoek wat in het verleden is uitgevoerd naar dit effect. 

In de sociale psychologie noemt men dit effect ook wel het “ingroup advantage”. Je profiteert van het feit dat je onderdeel uitmaakt van hetzelfde ras bij het herkennen van personen. 

Cross-race effect voorbeeld

Uit het reeds geïntroduceerde onderzoek bleek, dat de dader van een misdrijf in 60% van de gevallen correct werd herkend als deze van hetzelfde ras was. Bij daders van een ander ras bleek dat percentage op slechts 45% te liggen. Het is een duidelijk voorbeeld van het cross-race effect. 

Cross-race effect tips

Als marketeer wil je er zo goed mogelijk voor zorgen, dat een persoon zich kan identificeren met jouw product of bedrijf. Het loont daarom om voor personen op je website te kiezen, die behoren tot hetzelfde ras als de doelgroep van je bedrijf. Datzelfde geldt bijvoorbeeld voor het inzetten van social influencers. Kies voor een influencer die tot hetzelfde ras behoort als jouw doelgroep. Een consument zal deze influencer sneller herkennen, wanneer deze op je website terugkomt en deze op sociale kanalen producten promoot. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *