Wat is de Curse of Knowledge en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer mei 12, 2020
curse of knowledge

Wat verstaat men precies onder de Curse of Knowledge? Hoe werkt dit? Dit artikel vertelt je er meer over. Ook gaat dit artikel in op een voorbeeld van een situatie waarin de Curse of Knowledge te herkennen valt. Evenals dat je er een tip vindt om op je eigen website in te spelen op dit fenomeen. 

Wat is de curse of knowledge?

Onder de curse of knowledge verstaan we het fenomeen, dat personen uitgaan van de gedachte dat de mensen met wie zij spreken dezelfde achtergrondinformatie tot hun beschikking hebben. De curse of knowledge kan leiden tot misverstanden. Personen spreken bijvoorbeeld over een onderwerp, waar anderen niets van weten. Anderen koppelen de informatie die personen hen bieden hierdoor mogelijk aan een andere zaak, een andere gebeurtenis of een ander voorwerp. 

Curse of knowledge voorbeeld

De curse of knowledge komt onder meer vaak terug op sociale bijeenkomsten, zoals een verjaardag of het kerstdiner. Een oom of tante gaat bijvoorbeeld in op een gebeurtenis waar een bekende van de familie bij betrokken is geweest. Door direct een mening te ventileren of bijvoorbeeld in te gaan op de gevolgen van deze gebeurtenis, gaat de oom of tante uit van het feit dat jij hiervan op de hoogte bent. Het is een duidelijk voorbeeld van de curse of knowledge, omdat de kans bestaat dat je deze achtergrondinformatie nog niet hebt en zodoende niet weet over welke gebeurtenis het gaat. 

Curse of knowledge tips

Ga er op je website nooit vanuit, dat een consument specifieke achtergrondinformatie heeft. Verstandiger is het om zoveel mogelijk informatie bij een product of dienst te beschrijven. Dit hoeft niet op dezelfde pagina, om te voorkomen dat een pagina onoverzichtelijk wordt. Verwijs naar een landingspagina, waarop je bijvoorbeeld dieper ingaat op informatie over de werking van een product. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *