Wat is de Exaggerated Expectation Bias en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer februari 05, 2020
Exaggerated expectation bias

Op deze pagina lees je meer over de exaggerated expectation bias. Wat verstaan we onder dit fenomeen? In welke voorbeeldsituatie zien we deze bias terugkomen? Later in dit artikel vind je tips om de exaggerated expectation bias toe te passen op je eigen website. 

Wat is de exaggerated expectation bias?

Onder de exaggerated expectation bias verstaan we een cognitieve denkfout. Deze denkfout beschrijft dat mensen de neiging hebben om conclusies, gevolgen van situaties en bijvoorbeeld gebeurtenissen in hun hoofd te verergeren. Men is geneigd om vast te houden aan negatieve gedachten, in plaats van deze te relativeren. Dit komt onder meer door het feit, dat het aanhouden van negatieve gedachten doorgaans de weg van de minste weerstand betreft. 

Exaggerated expectation bias voorbeeld

Een voorbeeld van een situatie waarin we de exaggerated expectation bias terug zien komen, is die van een tentamen of toets. Op het moment dat een student de toets slecht gemaakt denkt te hebben, kan deze die gedachte in zijn of haar hoofd verergeren. Dit doet de student door bijvoorbeeld vooruit te denken aan de gevolgen die een onvoldoende kan hebben.

Vergelijkbaar is het verergeren van een conclusie die men getrokken heeft. Denk bijvoorbeeld aan een conclusie over een product of een ander persoon. Het in het hoofd verergeren van zo’n conclusie maakt dat er een onjuist beeld ontstaat, welke niet langer gebaseerd is op feiten maar juist op emotie. 

Exaggerated expectation bias tips

Het is gebruikelijk om als ondernemer een probleem aan te kaarten en hier vervolgens direct een oplossing voor aan te bieden. Door een geschetst probleem te verstevigen, zal een consument geneigd zijn hier in zijn of haar hoofd een schepje bovenop te doen. Het maakt dat de urgentie van de aankoop van een oplossing van het probleem steeds groter wordt. Hier liggen kansen om een potentiële klant om te zetten in een klant die een product of dienst afneemt. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *