Wat is de Extrinsic Incentive Bias en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer maart 17, 2020
Extrinsic Incentive Bias

Op deze pagina vind je meer informatie over de extrinsic incentive bias. Hoe werkt deze bias? Wat is een voorbeeld van een situatie waarin je de extrinsic incentive bias kunt herkennen? Onderaan de pagina vind je een mogelijkheid om op je eigen website in te spelen op dit fenomeen. 

Wat is de extrinsic incentive bias?

Men beschouwt de extrinsic incentive bias als een cognitieve denkfout. Deze denkfout vertelt ons, dat mensen de neiging hebben om de nadruk te leggen op extrinsieke stimulansen bij het beoordelen van de motieven van anderen. Daar waar zij bij het beoordelen van hun eigen motieven geneigd zijn om naar hun intrinsieke stimulansen te kijken. 

Extrinsic incentive bias voorbeeld

Een voorbeeld van een situatie waarin de extrinsic incentive bias opspeelt, is die van een collega die een cursus wil gaan volgen. Mensen zullen geneigd zijn om te denken, dat de collega dit bijvoorbeeld doet om meer geld te verdienen. Het volgen van de cursus zou er immers toe kunnen leiden dat de collega een hogere functie krijgt. Zou je de cursus zelf gaan volgen, dan ben je geneigd dit te doen om jezelf te verbeteren en meer kennis te vergaren. 

Het verdienen van meer geld is een extrinsieke motivatie, terwijl het vergaren van kennis een intrinsieke motivatie is. Een duidelijk voorbeeld van de extrinsic incentive bias! 

Extrinsic incentive bias tips

Bij het aanbieden van producten of diensten, is het belangrijk om vanuit het perspectief van een consument te denken. Een consument zal, op basis van de extrinsic incentive bias, voornamelijk zoeken naar een intrinsieke motivatie om een product aan te schaffen. De eerder beschreven situatie waarin een cursus gevolgd wordt, is daar een goed voorbeeld van. 

Bij de verkoop van zo’n cursus kun je aangeven, dat het mensen helpt slimmer te worden. Evenals dat zij zichzelf breder inzetbaar maken. Het benadrukken van dergelijke voordelen sluit aan bij de intrinsieke motivatie van de consument. De kans is zodoende groter dat een consument het product of de dienst bij je afneemt. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *