Wat is een False Equivalence en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer april 09, 2020
False Equivalence

Op deze pagina vind je meer informatie over een false equivalence. Wat is dit en hoe werkt het precies? Ook beschrijven we een voorbeeldsituatie, waarin je het false equivalence kunt herkennen. Vergeet niet onderaan de pagina te kijken naar de wijze waarop je op je eigen website in kunt spelen op dit fenomeen. 

Wat is false equivalence?

Een false equivalence is een fenomeen, waarbij men twee voorwerpen als zijnde hetzelfde presenteert. De vergelijking is in veel gevallen gebaseerd op een karakteristiek die voor beide producten overeenkomt. Daar waar er in de praktijk een groot aantal verschillen zitten tussen beide producten. Een false equivalence kan ertoe leiden, dat een consument een verkeerde keuze maakt. De consument verwacht dat twee producten hetzelfde zijn en vergelijkt deze vervolgens op basis van de prijs met elkaar. Daar waar er achteraf veel meer verschillen blijken te zitten tussen producten. 

False equivalence voorbeeld

Er zijn talloze voorbeelden te bedenken van een false equivalence. Denk bijvoorbeeld aan het feit dat een hond en een kat allebei vier poten hebben. Je zou de hond en kat op basis hiervan als hetzelfde kunnen beschouwen. In de praktijk zitten er logischerwijs veel meer verschillen tussen beide dieren. 

Denk ook aan een klassieke mobiele telefoon en een smartphone. Van beide producten kan gezegd worden dat je hiermee kunt bellen. In de praktijk zitten er echter grote verschillen tussen beide telefoons. Denk aan het feit dat je op klassieke modellen geen apps kunt installeren.

False equivalence tips

De reeds beschreven situaties zijn extreme voorbeelden van een false equivalence. In de praktijk zullen de verschillen kleiner zijn. Om een consument niet teleur te hoeven stellen, is het belangrijk om in productomschrijvingen duidelijk aan te geven wat je product uniek maakt. In plaats van te generaliseren wil je juist specificeren wat een product kan! Door een consument op de juiste wijze te informeren is de kans kleiner dat deze een product terugstuurt. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *