Wat is het Fan Effect en Hoe Werkt Het?

by Bart van der Meer februari 02, 2020
Fan Effect

Dit artikel vertelt je meer over het fan effect. Wat verstaat men onder dit effect en hoe werkt het? Kijk ook eens naar het voorbeeld van een situatie waarin je het fan effect kunt herkennen. Of wat te denken van de tips om op je eigen website in te spelen op dit effect! 

Wat is het fan effect?

Het fan effect ziet men als een fenomeen, waarbij het aantal gemaakte fouten exponentieel toeneemt naarmate men meer informatie tot zijn beschikking heeft. Waar je bij de benaming van het fan effect mogelijk denkt aan de fans van een artiest of sportclub, refereert fan in dit geval naar het netwerk met associaties die men bij een bepaald woord of object heeft. 

Dit valt te verklaren door het experiment waarbij het fan effect aan het licht kwam. Deelnemers aan het experiment werd gevraagd om 26 zinnen te onthouden. Aan het eind van het experiment kregen zij een rijtje zinnen voorgeschoteld, waarvan vastgesteld moest worden of deze onderdeel waren van de 26 zinnen uit het eerste deel. Hierbij bleek dat zinnen met “groene appel” makkelijker te onthouden waren dan zinnen met “bal en bellen”. De verklaring hiervoor was het feit, dat men veel minder associaties had bij een groene appel dan bij bal en bellen. 

Fan effect voorbeeld

Vergelijkbaar met het reeds beschreven experiment, is het studeren van een toets of tentamen. Een student zal proberen om onderdelen van de stof aan elkaar te koppelen, om zo een samenhangend verhaal in zijn hoofd te krijgen. Wanneer de stof uit een groot aantal verschillende, losstaande onderwerpen bestaat is dit veel lastiger. De kans dat studenten voor het tweede tentamen slagen is zodoende kleiner dan voor het eerste tentamen. 

Fan effect tips

Houd een productomschrijving simpel! Dat is een van de adviezen op basis van het bestaan van het fan effect. Probeer duidelijk aan te geven welk probleem een bepaald product oplost en op welke manier deze dat doet. Zo voorkom je dat een consument een groot aantal associaties heeft bij het product dat je aanbiedt. Iets wat voor verwarring kan zorgen, wat de kans doet laten afnemen dat de consument het product koopt. 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *