Gebruik en Heatmap om Jouw Conversies te Verhogen

by Bart van der Meer juli 10, 2018

Gebruik een Heatmap om Jouw Conversies te Verhogen

Bij het bouwen of optimaliseren van websites is het belangrijk dat er data wordt verzameld over het gebruik van de website, de heatmap is er hier één van.

Wat is een Heatmap

Een heatmap is heel simpel naar het Nederlands vertaald, een hittekaart. Het geeft aan waar mensen zich op focussen. Heatmaps kunnen worden verzameld door middel van kijkgedrag maar ook door scrol -en klikgedrag. Er zijn verschillende tools op de markt om het gedrag van bezoekers te verzamelen.

Dankzij deze data weten webdesigners beter welke elementen de aandacht trekken. Bij het optimaliseren van een website zal er naar deze gegevens gekeken worden.

Een Heatmap voorbeeld

Dankzij een heatmap kan er worden bepaald wat meer effect heeft. Wanneer conversie belangrijk is, is het goed om A/B testen uit te voeren. Dankzij een dergelijke test in combinatie met een heatmap, kan er achterhaald worden welke kleur knop of soort banner beter werkt.

Tips hoe je een Heatmap toepast om conversies te verhogen

Online marketing gaat over data verzamelen, analyseren en vervolgens de
website optimaliseren. Een heatmap is hierbij van grote waarde omdat:

– Knelpunten duidelijk zichtbaar worden

– Er beter op conversie kan worden gestuurd

– De website gebruiksvriendelijker wordt

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *