Wat is de Attribution Error en Hoe Werkt Het?

by roos december 05, 2018
Ultimate Attribution Error

In dit artikel vertellen we je wat de attribution error is en hoe deze werkt. Ook geven we een voorbeeld van een situatie waarin deze bias op te merken valt. Onderaan dit artikel vind je een manier om op je eigen website in te spelen op de attribution error bij gebruikers. 

Wat is de Attribution Error?

De attribution error, welke ook wel correspondence bias genoemd wordt, kan gezien worden als een cognitieve denkfout. Hierbij worden situationele factoren onderschat, terwijl de dispositionele factoren sterk worden overschat. Niet voor niets spreekt men ook wel van het over-attribution effect. Onder situationele factoren verstaan we factoren die buiten een persoon liggen. Dispositionele factoren zijn factoren als iemands karakter en persoonlijkheid. De attribution error speelt op bij het verklaren van het gedrag van anderen. Het gedrag wordt hierbij voor een groot deel verklaard op basis van iemands dispositionele factoren, terwijl ook situationele factoren mee kunnen spelen. 

Attribution error voorbeeld

Een voorbeeld van een situatie waarin we de attribution error herkennen, zijn kinderen die van school komen. Mogelijk zijn de kinderen chagrijnig of geprikkeld. Een ouder kan het gedrag van het kind verklaren op basis van zijn of haar karakter. Wat de ouder hier vergeet, is het feit dat het gedrag mogelijk veroorzaakt wordt door situaties die zich op school hebben voorgedaan. 

 

Ook op de weg valt de attribution error te herkennen. Denk aan een auto die een ander voertuig op hoge snelheid passeert. In veel gevallen zal een automobilist het gedrag van de bestuurder van deze hard rijdende auto veroordelen. De automobilist houdt hierbij geen rekening met externe factoren die verklaren waarom deze auto zo hard rijdt. Denk aan de mogelijkheid dat zijn of haar vrouw zwanger is, of dat deze om een andere reden met spoed naar het ziekenhuis moet. 

Attribution error tips

Houd bij het aanbieden van diensten of producten rekening met de attribution error. Het gedrag van potentiële klanten dient niet enkel verklaard te worden op basis van hun karakter. Ook omgevingsfactoren moeten in acht worden genomen bij het uitwerken van bijvoorbeeld een producttekst. In deze tekst kun je beschrijven welke omgevingsfactoren het zo belangrijk maken om het product te gebruiken. 

 

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *