WEBSITE PROMOTEN: 128 Links met 1 Campagne [Case Study]

by Bart van der Meer september 23, 2019
website promoten - 128 links

Wil Je Jouw Website Promoten? Ontdek Onze Case Study Waarin We 128 Backlinks Scoorde met 1 Linkbuilding Campagne.

Transcriptie: WEBSITE PROMOTEN: 128 Links met 1 Campagne [Case Study]

Hoi, mijn naam is Bart van Klik Proces en ik heb weer een te gekke casestudy voor je, hoe we met 1 linkbuilding campagne, met 1 stuk content 128 goede, kwalitatieve, relevante backlinks hebben gegenereerd naar een affiliate website. Als je wil weten waar de eigenaren mee zaten, welk probleem ze tegenaan liepen, wat we precies hebben gedaan om dat op te lossen, hoe we die linkbuilding campagne hebben ingezet en natuurlijk wat het eindresultaat precies is, tot in de specifieke statistieken en de screenshots, zoals je gewend ben, dan is dit helemaal perfect voor jou. Want ik ga je alles uitleggen van hoe we die 128 backlinks hebben geregeld met 1 linkbuilding campagne.

Welkom bij Klik Proces, met informatie over betere rankings, meer bezoekers en een hogere omzet, elke werkdag praktisch advies voor meer organische groei via SEO, conversie optimalisatie, YouTube en Voice.

Laten we bij het begin beginnen. Ik werd gecontacteerd door een eigenaar van een affiliate marketing website, ze runnen de site met zijn tweeën, maar ik heb maar met 1 eigenaar te maken gehad. Die kwamen eigenlijk met het volgende probleem, ze hebben een site die sinds 2016 online is en sinds groeit die site gestaag door gewoon het toevoegen van content en door het verzamelen van backlinks, zoals het hele SEO-proces werkt. En inmiddels, door de jaren heen, hadden ze zo een 90 backlinks verzameld waarvan ongeveer 10 tot 15 echt hele goede, kwalitatieve linken waren met een DR van laten we zeggen 60+ en de rest, wat zit je dan? 75 backlinks waren wat simpelere backlinks. Dus een directory van linkruil of wat eenvoudige dingen die nog steeds wel belangrijk zijn voor SEO, maar niet echt spannend. Ze hadden nu een bepaald plateau bereikt met die 90 backlinks. Dus de site groeide nog wel op zich gestaag door, maar die leek een beetje te stagneren, het linkbuilden lukte niet echt meer. En de vraag was als we de site naar een volgend niveau willen tillen, dus we willen blijven doorgroeien, we willen meer keywords hebben, we willen op competitievere termen gaan ranken, dan hebben we gewoon backlinks nodig. Daar is geen ontkomen aan. In de afgelopen paar maanden, voor dat we gingen beginnen, was de site nog wel gegroeid van die 90, waar ze heel lang op vastzaten, naar 130. Met ook weer een paar goede linken en een aantal minder goede linken, maar in zijn totaliteit hadden ze toch hulp nodig om gewoon de site naar een volgend niveau te brengen, zeker op het gebied van linkbuilding. Daarom nam de eigenaar contact met ons op en die zei in feite ik heb jullie video gezien over hoe jullie het landelijk nieuws halen en dat wil ik eigenlijk ook wel. Of dat nou het landelijk nieuws is of dat ik op een andere manier backlinks …(0:02:48), ik wil gewoon met 1 stuk content of met een paar stukken content gewoon 1 campagne draaien en heel veel backlinks verzamelen, heel veel relevante, kwalitatieve backlinks, dat is gewoon het doel. Daarbij was ook meteen heel concreet de vraag we hebben een budget van 4000 euro, kunnen we dat voor 4000 euro realiseren? Nou, eerlijk gezegd is 4000 euro voor zo een campagne nogal krap, maar er waren wel 2 belangrijke dingen, 1, we kunnen altijd kijken of we toevallig in die branche een bepaald onderwerp of idee kunnen vinden met een hoge kans van slagen, wat relatief makkelijk te maken is. En 2, de klant schreef zelf de teksten, dus dat scheelt natuurlijk ook weer in de kosten.

Dus met een budget, een branche waar de klant in actief is, zijn we aan de slag gegaan en hebben we het proces gevolgd wat we altijd volgen. In de landelijk nieuws video heb ik dat compleet uitgelegd, maar hier zal ik het even samenvatten.

We zijn eerst content ideeën gaan brainstormen. En brainstormen is niet dat we in een ruimte gaan zitten en zeggen we doen dit, we doen dat, is dit een leuk idee? Nee, in dit geval is het we kijken waar de klant in actief is, we hebben een goed idee van het soort website waar de klant een link van wil hebben en we gaan 10 of 20 van zulke websites doorlopen om te kijken waar hebben zij het afgelopen jaar over geschreven wat in de branche zit van onze klant? En op basis daarvan gaan we in feit ideeën opschrijven, categoriseren, dus een grote lijst maken met hier is allemaal over geschreven en dit zit er misschien redelijk bij in de buurt, hier kunnen we wellicht wat mee.

Uit zo een sessie komen meestal tientallen verschillende ideeën. Die ideeën gaan we vervolgens filteren op praktische haalbaarheid. Want ideeën kunnen wel heel leuk zijn, maar als er gewoon geen data over beschikbaar is, als de klant de expertise over dat onderwerp niet in huis heeft, als we op wat voor manier dan ook, gewoon puur om praktische redenen daar nooit een goed stuk content over kunnen maken, dan houdt het gewoon op. En dat betekent heel vaak dat van die tientallen ideeën er misschien nog maar 10 of 15 overblijven. Omdat heel veel goede ideeën gewoon niet praktisch uitvoerbaar zijn, zeker niet voor het krappe budget van 4000 euro. Dus dan hou je een aantal onderwerpen over. Maar alleen het onderwerp is nog niet genoeg.

Vervolgens moeten we van een onderwerp ook een bepaalde insteek kunnen bedenken. Een insteek waarvan wij zeggen hiermee gaan we de aandacht krijgen die we willen, dus eigenlijk de backlinks die we willen. En ook door het tweede filterproces vallen er heel vaak weer onderwerpen af. In dit geval bleven van die tientallen ideeën in het begin uiteindelijk maar 4 ideeën over die zowel praktisch uitvoerbaar waren binnen het budget, als waarbij we een insteek konden maken die de aandacht ging vragen die we wilden. Tenminste, dat kunnen we nooit garanderen, maar op basis van onze expertise was dat de verwachting.

Die 4 onderwerpen hebben we gepresenteerd, met de klant hebben we overlegd en hebben er uiteindelijk 1 uitgekozen en die zijn we vervolgens in werking gaan stellen. Dat betekent dat we plannen op gaan stellen. Van hoe komt de content uiteindelijk er uit te zien, hoe willen we precies dat die pagina of pagina’s er uit komen te zien? Wat hebben we nodig aan data, aan visuals? Wat hebben we nodig aan teksten? Want dat regelde de klant in dit geval zelf. Dus we gaan gewoon kijken wat wordt het eindresultaat en hoe gaan we tot dat eindresultaat komen? En dat is in feite de basis die je nodig hebt, die content.

Maar dan ontbreekt er natuurlijk nog een cruciaal ingrediënt. Namelijk je kan wel een content maken, maar het gaat om die backlinks. Dus vervolgens moeten we …(0:06:10) gaan doen. En parallel aan het ontwikkelen van die content, zetten we dus ook de linkbuilding campagne op om de tijdspanne zo kort mogelijk te houden.

We hebben in totaal ongeveer 1300 websites verzameld aan wie we dit stuk content wilden pitchen. Die 1300 website hebben we opgesplitst in 2 groepen op basis van bepaalde criteria. Die 2 groepen ontvangen dus compleet andere e-mails, met een andere insteek, met een heel andere gedachte, op basis van hun doelgroep en de manier waarop ze schrijven. Op die manier maken we de kans zo groot mogelijk dat we ook daadwerkelijk conversies eruit halen. In dit geval is een conversie een backlink. En in dit geval hebben we ze opgesplitst in 2 groepen, soms zijn dat er 4, soms zijn dat er 6, weet je, we splitsen ze gewoon op, zodat we zeker weten dat we een goede e-mail kunnen versturen naar die website.

Die mails zijn we op gaan stellen, maar ondanks dat we het in 2 groepen hebben gedaan, krijgt iedereen een persoonlijke mail. Dus het is niet zo dat iedereen in die 2 groepen dezelfde mail krijgt, iedereen van die 1300 mensen heeft een mail gekregen die 100% gepersonaliseerd is op die persoon of dat bedrijf of die website. Dus er is geen enkele identieke mail gestuurd van die 1300. Op die manier krijg je dus niet een algemene generieke mail die je meteen weggooit, maar krijgt iedereen een gepersonaliseerde mail binnen en dat vergroot dus heel erg de kans dat iemand hem überhaupt opent, dat die hem leest en dat hij dus daadwerkelijk een backlink plaatst.

En het resultaat ervan, je kan het zien als je kijkt 128 websites in ongeveer 1 week tijd hebben we gegenereerd. Ik zal even Ahrefs laten zien, daar registreert hij er 112 of 117 of zo, Ahrefs heeft ze nog steeds niet allemaal opgepakt, maar wij hebben natuurlijk verschillende meetmethodes aanstaan, bijvoorbeeld gewoon simpelweg Google Alerts om te kijken wanneer iemand ons noemt of onze klant noemt en te zorgen dat we daar een goed overzicht van houden. Dus er zijn er iets meer dan Ahrefs hier zo toont.

Daarnaast hebben we ook in de gaten gehouden of onze content op YouTube actief werd. En inderdaad, er zijn flink wat video’s gemaakt die onze content hebben gebruikt als basis voor die video of die ernaar refereerde. Linkbuilding technisch heb je daar geen klap aan, aan een link uit YouTube, maar het was wel grappig. En voor een klant heeft dat natuurlijk wel bepaalde waarde, want dat is toch gewoon exposure and branding wat daar vervolgens gebeurt.

En als je u nu afvraagt van heel veel linken, dat is leuk, maar zijn het een beetje kwaliteitlinken? Ik liet net al een screenshot van Ahrefs zien, maar ik heb ze even in een tabelletje netjes geordend op DR van Ahrefs of op TF van Majesticnet. Als je echt een fanatieke linkbuilder bent, net wat je wil zien. Dus even samengevat, meer dan 20 linken met een DR van 60+ en ongeveer 40 linken met een DR van tussen de 30 en 50. Niet verkeerd. En dat betekent ook dat we met 128 linken zo een beetje een 10% conversieratio hadden van verstuurde e-mail naar backlink. Daar moet ik ook nog bijzetten dat een stuk of 20, 30 keer onze content gebruikt is of genoemd is, maar dat om wat voor reden dan ook die website weigerde de linken naar onze klant. Dat is heel jammer, maar dat gebeurt nu eenmaal.

Dus heel kort samengevat hebben we het aantal linken wat ze hadden ontvangen ongeveer verdubbeld, van 130 naar 260 grofweg. En dat in alles bij elkaar, de totale doorlooptijd van begin tot eind, ongeveer anderhalve maand.

Dan is mijn laatste vraag aan jou van zou je dit ook willen? Zitten jouw bezoekersaantallen vast, zitten je zoekwoordposities vast, zit je linkbuilding vast of je linkbuilding campagne zit vast of weet je niet hoe je verder moet? Wil je ook eigenlijk zo een soort campagne voor jezelf draaien, dan kan je natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Als je vragen hebt, kan je die op YouTube of op onze blog achterlaten. Of als je vragen hebt, kan je die natuurlijk mailen naar Bart@klikproces.nl. En als je natuurlijk zo een campagne voor jezelf wil draaien, dan kan je zeker mailen naar Bart@klikproces.nl. Wij gaan er dan natuurlijk voor zorgen dat we voor jou exact zulke zelfde resultaten gaan bereiken.

Bedankt voor het kijken, luisteren of lezen en ik hoop dat je de volgende keer weer kijkt, want dan heb ik nog veel meer toffe casestudy’s voor je en natuurlijk nog veel meer advies als het gaat om Voice, YouTube, conversie optimalisatie en SEO.

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *