140 Neuromarketing Technieken en Voorbeelden Voor Blogposts

by Bart van der Meer november 12, 2018

140 Neuromarketing Voorbeelden over de Blogposts van je Website.

Inhoud van dit artikel

Dit is een lijst met alle 140 neuromarketing technieken die betrekking hebben op het verbeteren van de Blogposts van je Website.

Kijk ook eens naar de lijst met alle 212 neuromarketing technieken over meerdere onderwerpen.
Wij hebben deze lijst ook opgedeeld in kleine lijsten, gesorteerd op onderwerp:

Kopteksten
CTA’s
Teksten
Prijzen
Urgentie
Afbeeldingen
Relevantie
Significantie
Homepage
Landingspagina
Homepages
Categoriepagina’s
Productpagina’s
Winkelmandjes
Checkout proces
Testen, resultaten en conclusies
Design
Navigatie
Versterkers
Formulieren
Aanbod

140 Neuromarketing Techieken en Voorbeelden:

Als je de complete lijst zoekt ter inspiratie dan staan hier alle 140 neuromarketing technieken op alfabetische volgorde:

Aesthetic Usability Quality Effect

Het aesthetic usability quality effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mooier uitziende dingen worden ervaren als makkelijker en gebruiksvriendelijker.

Affect Heuristic

Affect Heuristic (of affectieve heuristiek in het Nederlands) is een beslissingsmechanisme waarbij het beslissingsproces van mensen verkort wordt, omdat ze reageren vanuit hun emotie. Zonder dat ze uitgebreide research doen en informatie nodig hebben, zijn ze in staat om een beslissing te nemen, op basis van hun emoties.

Deze techniek wordt vooral vaak ingezet om de voor- en nadelen van een bepaalde keuze af te wegen. Je maakt slim gebruik van de emotionele staat waarin je potentiële klant is, om zo je product of dienst aan hem of haar te verkopen. Het is afhankelijk van jouw product of dienst op welke emotie van je potentiële klant je in moet spelen om je conversie te verhogen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

Complete uitleg over Affect Heuristic

Anchoring (Focalism)

Anchoring of focalism is een cognitieve denkfout die uitlegt hoe mensen (onbewust) het eerste stuk informatie te veel vergelijken met de rest.

Argument From Repetition

Argument from repetition is de logische denkfout die mensen maken waarbij een argument herhaald wordt, waardoor het als “meer waar” wordt gezien of ervaren, zonder extra bewijs aan te voeren.

Associative Priming

Associative priming ookwel context priming genoemd is een fenomeen dat beschrijft hoe mensen (onbewust) verbanden leggen tussen woorden of dingen die niet per se binnen dezelfde semantische categorie vallen.

Attention Ratio

Attention ratio is een fenomeen dat beschrijft hoe meer de focus op een website pagina ligt op één keuze, hoe groter de kans is dat deze wordt gekozen.

Attentional Bias

Attentional bias ookwel aandachtsvertekening genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat de perceptie van mensen beïnvloed wordt door de gedachten die op dit moment in het hoofd rondgaan.

Attribution Error

De attribution error ookwel fundamental attribution error of correspondence bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat bij het verklaren van andermansgedrag de nadruk ligt op interne factoren dan extern.

Authority Bias

Authority bias ookwel appeal to authority of argumentum ad verecundiam is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben bovengemiddeld veel waarde te hechten aan de mening van een autoriteit.

Automation Bias

Automation bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen meer waarde hechten aan suggesties van automatisering dan van mensen.

Availability Heuristic

Availability heuristic is een cognitieve denkfout die uitlegt dat we meer waarde hechten aan voorbeelden die we direct bedenken. Als we het direct bedenken dan moet het wel belangrijk zijn.

Bandwagon Effect

Het bandwagon effect is een fenomeen dat beschrijft dat hoe meer mensen iets geloven, hoe meer het sneeuwbalt en hoe sneller het verspreidt, doordat meer mensen iets al geloven.

Barnum Effect

Het Barnum effect ookwel forer effect genoemd is een fenomeen dat beschrijft hoe individuen een hoge accurratie toekennen aan vage en algemene persoonsbeschrijvingen.

Base Rate Fallacy

Base rate fallacy ookwel base rate neglect of base rate bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer er algemene en specifieke informatie wordt gegeven mensen de neiging hebben zich te focussen op het specifieke.

Belief Bias

Belief bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat de kracht van een argument afhangt van de mate waarin we de conclusie waarschijnlijk achten.

Belongingness

Belongingness is de (onbewuste) behoefte van mensen om tot een groep gelijkgestemden te behoren.

Ben Franklin Effect

Het Ben Franklin effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer iemand een gunst heeft verleend aan iemand diegene sneller geneigd is dat nog een keer te doen.

Better-Than-Average Effect

Het better-then-average effect ookwel illusory superiority genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om eigen vermogen te overschatten ten opzichte van het gemiddelde.

Birthday-Number Effect

Het birthday-number effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de onbewuste voorkeur hebben voor cijfers die in de eigen verjaardag staan.

Bizarreness Effect

Het bizarreness effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat bizarre dingen beter worden onthouden dan normale dingen (mede doordat het onderscheid van de rest).

Blind Spot Bias

De blind spot bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de onbewuste voorkeuren van anderen te zien, maar niet je eigen voorkeur.

Boomerang Effect

Het boomerang effect is een fenomeen dat beschrijft hoe wanneer je iemand probeert te overtuigen van jouw standpunt kan resulteren in het compleet switchen van iemand naar het tegenovergestelde standpunt.

Bounded Rationality

Bounded rationality is een cognitieve denkfout die uitlegt dat iemands rationaliteit is gebonden aan de traceerbaarheid van het probleem, beperkingen aan fantasie en de tijd om een beslissing te maken.

Bystander Effect

Het bystander effect (omstander effect) is het fenomeen dat beschrijft hoe meer mensen iemand in nood zien en hoe meer andere omstanders er zijn, hoe minder snel ieder individu geneigd is te helpen.

Change Bias

Change bias beschrijft dat wanneer er veel moeite is gegaan in een verandering, men neigt te denken dat het in het verleden moeilijker was, dan het daadwerkelijk was.

Chunking

Chunking is bundelen of categoriseren van informatie om het makkelijker te maken deze informatie te zien, verwerken, begrijpen en onthouden.

Cognitive Dissonance

Cognitive dissonance (cognitieve dissonantie) is het proces en de mentale stress die iemand ervaart wanneer deze twee tegenstrijdigheden aanhangt. Om dit op te lossen wordt één van de twee ideeën, geloof of houdingen aangepast of afstand van genomen.

Cognitive Ease

Cognitive ease is hoe vloeiend iemand informatie kan verwerken. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer we “echt” gaan nadenken en dat verandert hoe we ergens over denken en hoe gemotiveerd we zijn om er tijd en moeite in te investeren.

Commitment and Consistency

Het commitment and consistency principe beschrijft dat mensen altijd de behoefte hebben hun gedrag en uitingen consistent te hebben met hun normen, waarden en geloofsovertuiging.

Complete uitleg over het Commitment & Consistency principe

Conceptual Priming

Conceptual priming is een fenomeen dat beschrijft hoe we (onbewuste) verbanden leggen tussen de betekenis van voorwerpen en de taak die dat voorwerp volbrengt.

Confirmation Bias

Confirmation bias ookwel confirmatory bias of myside bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om informatie te vinden, herinneren, interpreteren en opzoeken wat aansluit bij de huidige overtuigingen.

Complete uitleg over de Confirmation Bias

Conformity

Conformity is de neiging die mensen hebben om zich te conformeren aan een groep waartoe we behoren of waar we bij willen horen op het gebied van houding, geloofsovertuiging en gedrag.

Conjunction Fallacy

De conjunction fallacy of linda problem is een cognitieve denkfout waardoor mensen denken dat een specifieke situatie meer voorkomt dan een algemene.

Continued Influence Effect

Het continued principle effect is het fenomeen waarbij nieuwe feiten worden gepresenteerd, welke later worden ontkracht, maar mensen die argumenten nog wel blijven gebruiken.

Contrast Principle

Het contrast principle of contrast effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om tijdens een vergelijking van meerdere dingen die elkaar opvolgen het tweede ding een waarde toe te kennen in een directe vergelijking met het eerste.

Country-of-Origin Effect

Het country of origin-effect ookwel coe, made-in image, nationality bias of domestic country bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat de beslissingen en perceptie van mensen worden beïnvloed door het land waarin iets is ontwikkeld.

Curse of Knowledge

De curse of knowledge is het fenomeen wanneer iemand met andere mensen communiceert en ervan uit gaat dat deze mensen dezelfde achtergrond informatie hebben.

Distinction Bias

De distinction bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen twee opties als meer verschillend zien dan wanneer ze tegelijk worden bekeken ten opzichte van apart.

Dunning–Kruger Effect

Het Dunning-Kruger effect is een cognitieve denkfout die het onvermogen van leken uitlegt om te begrijpen wat ze niet begrijpen.

Durability Bias

De durability bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te overschatten wat de lengte en intensiteit is van toekomstige emotionele staten.

Duration Neglect

Duration neglect is een cognitieve denkfout die beschrijft dat mensen de neiging hebben om het ongemak van pijnlijke ervaringen weinig af te laten hangen van de duur en meer van de piek.

Egocentric Bias

De egocentric bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te veel op je eigen perspectief te leunen en jouw eigen mening hoger te waarderen dan die werkelijk is.

Empathy Gap

De empathy gap of hot-cold empathy gap is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te onderschatten hoe sterk oer verlangens ons gedrag, voorkeuren en meningen beïnvloeden.

Lees alles over de Empathy Gap

Emphasis Framing

Emphasis framing is het fenomeen waarbij de focus op specifieke delen van het geheel, het geheel sterk beïnvloeden.

Endowment Effect

Het endowment effect ookwel divestiture aversion of mere ownership effect genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen iets als meer waardevol beschouwen als ze er de eigenaar van zijn.

Exaggerated Expectation Bias

Exaggerated expectation bias is een cognitieve denkfout die waarbij mensen de neiging hebben in hun hoofd gevolgen, conclusies of activiteiten te verergeren.

Exclusivity

Exclusivity ookwel exclusiviteit genoemd kan worden gebruikt als verleidingsmiddel, omdat zaken die exclusief zijn als belangrijker en aantrekkelijker worden ervaren.

Extrinsic Incentives Bias

De extrinsic incentive bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de motieven van andere te beoordeelden op een manier waarbij de nadruk ligt op externe motieven ten opzichte van intrinsieke.

Fading Affect Bias

Het fading affect bias (FAB) is een fenomeen dat uitlegt hoe door de tijd heen negatieve emoties vaak worden vergeten en positieve emoties onthouden.

Fallacy of Composition

Fallacy of composition is een cognitieve denkfout wanneer iemand zegt dat als een deel van iets klopt datzelfde ook geldt voor het geheel.

Fallacy of Division

Fallacy of division is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de conclusie te trekken dat wanneer iets geldt voor het geheel, het ook geldt voor specifieke onderdelen van het geheel.

False Authority

False authority of unqualified authority is het fenomeen wanneer iemand als autoriteit wordt gebruikt die geen autoriteit is op het relevante gebied.

False Consensus

Het false consensus effect of false consensus bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen overschatten hoeveel mensen hetzelfde denken, dezelfde waarden, voorkeuren en geloofsovertuigingen hebben of zich gedragen als jij doet.

False Uniqueness Effect

Het false uniqueness effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen hun eigen kwaliteiten, eigenschappen en persoonlijkheid uniek vinden, terwijl dat niet zo is.

Fear Appeals

Fear appeals is het motiveren van mensen om actie te nemen door op angst in te spelen.

Fear of Missing Out (FOMO)

De fear of missing out (FOMO) is een fenomeen waarbij je het idee hebt dat andere mensen een plezierige ervaring hebben en jij niet. Het is een vorm van sociale opwinding gebaseerd op het feit dat je in connectie wilt blijven met een bepaalde sociale groep.

Framing Effect

Het framing effect of equivalence framing is het effect waarbij mensen anders reageren op een keuze afhankelijk van hoe deze gepresenteerd wordt.

Frequency Illusion

Frequency illusion of Baader-Meinhof phenomenon is het fenomeen dat wanneer je iets nieuws leert of opvalt, dit vervolgens overal ziet.

Future Pacing

Future pacing is een techniek die iemand laat nadenken over hoe de werkelijkheid eruit ziet wanneer X is volbracht.

Gambler’s Fallacy

De gambler’s fallacy ookwel gokkersmisvatting, monte carlo fallacy of fallacy of the maturity of changes genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen het verkeerde idee hebben dat iets minder gebeurt in de toekomst als het nu vaker dan normaal voorkomt (of andersom).

Generation Effect

Het generation effect beschrijft dat mensen dingen beter onthouden als we het zelf bedenken dan wanneer we het lezen of zien.

Group Attribution Error

Group attribution error is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen vaak geloven dat of de karakteristieken van een individu van een groep een reflectie zijn voor de hele groep of dat een groepsbeslissing de mening van alle individuen reflecteert ook wanneer extern bewijs iets anders zegt.

Halo Effect

Het halo effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een directe veroordeling van een persoon, plaats of ding te maken op basis van beperkte info die vervolgens wordt gegeneraliseerd naar alle eigenschappen.

Complete uitleg over het Halo Effect

Hard-Easy Effect

Het hard–easy effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om zichzelf te overschatten om een moeilijke taak te volbrengen en onderschatten om een makkelijke taak te volbrengen.

Hedonic Treadmill

Het hedonic treadmill effect of hedonic adaptation effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen doorgaans relatief snel teruggaan naar een stabiel niveau van geluk ongeacht grote positieve of negatieve invloeden.

Hindsight Bias

De hindsight bias ookwel knew-it-all-along-effect of creeping determinism genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om achteraf te zeggen dat ze een onvoorspelbare gebeurtenis goed hadden voorspeld.

Complete uitleg over de Hindsight Bias

Hostile Attribution Bias

De hostile attribution bias ookwel hostile attribution of intent genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om andermans gedrag te interpreteren als vijandig, ook wanneer dat niet zo is.

Hostile Media Effect

Het hostile media effect ookwel hostile media phenomenon of hostile media perception genoemd is de neiging om media berichtgeving te interpreteren als “tegen jouw kant” en “voor de tegenstander”.

Hot Hand Fallacy

De hot hand fallacy ookwel hot hand phenomenon genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te denken dat wanneer iemand een succesvolle afronding heeft van iets met een willekeurige kans, dan denkt dat de kans op nog een succes groter is dan gemiddeld.

Identifiable Victim Effect

Het identifiable victim effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen sneller zijn geneigd om te helpen en meer te helpen wanneer er één specifiek slachtoffer wordt getoond en hun moeilijkheden ten opzichte van één vage groep.

IKEA Effect

Het IKEA effect ookwel labor love genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer iemand iets (deels) ontwikkelt, datgene als waardevoller wordt gezien dan wanneer exact hetzelfde aanwezig zonder datgene (deels) te hebben ontwikkeld. Dit is alleen zo wanneer er een tastbare en succesvolle uitkomst is.

Complete uitleg over het IKEA Effect

Illusion of Asymmetric Insight

De illusion of asymmetric insight is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben te denken dat hun eigen kennis van andere mensen groter is, dan de kennis die andere mensen hebben over die eerste mensen.

Illusion of Control

De illusion of control is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te overschatten hoeveel controle ze hebben over gebeurtenissen.

Illusion of Truth

Het illusion of truth effect ookwel validity effect, truth effect, reiteration effect genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om informatie als waarheid te zien wanneer het herhaald wordt.

Inconsistent Comparison

De inconsistent comparison techniek is een misleidende vergelijking van één product of dienst met meerdere producten of diensten waarbij steeds één wisselende variabele wordt vergeleken. Hierdoor lijkt het originele product superieur aan alle andere, terwijl dit niet zo is of wordt gezegd, maar wel wordt gesuggereerd.

Incremental Effort

Hoe meer moeite we al hebben gedaan om een taak te volbrengen, hoe groter de kans is dat we de taak volbrengen. De gedachte is vaak “ik heb nu al zoveel moeite en tijd erin gestopt, nu maak ik het af ook”.

Complete uitleg over Incremental Effort

Information Overload

Infomartion overload, infobesity, infoxication of information explosion beschrijft het cognitieve proces waarbij iemand het moeilijk vindt een beslissing te maken doordat er teveel informatie is die verwerkt moet worden en er niet gefocust kan worden op wat belangrijk is.

Ingroup Bias

Ingroup bias ookwel in-group–out-group bias, in-group bias of intergroup bias genoemd beschrijft een gedragspatroon waarin mensen andere mensen binnen de groep de voorkeur geven boven mensen buiten de groep.

Instant Gratification

Instant gratification ookwel immediate gratification genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de voorkeur geven aan een directe beloning boven een toekomstige beloning, ook wanneer deze minder is.

Introspection Illusion

De introspection illusion is het idee dat mensen exact weten hoe en waarom hun eigen mentale staat is, maar die van andere als onbetrouwbaar bestempelen. Dit leidt tot sterk vals zelfvertrouwen.

Kindness Priming

Kindness priming is een fenomeen dat beschrijft hoe mensen makkelijker te stimuleren zijn na een daad van vriendelijkheid

Law of the Instrument

Law of the instrument ookwel law of the hammer genoemd is het fenomeen wanneer iemand te erg afhankelijk is van één specifiek stuk gereedschap of software waardoor diegene alles in het perspectief daarvan ziet.

Mental Accounting

Mental accounting is het (onbewuste) proces waarbij mensen een economische uitkomst indelen of coderen op een specifieke en fictieve manier.

Mere Exposure Effect

Het mere exposure effect ookwel familiarity principle of familiarity bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de voorkeur hebben voor dingen waaraan ze zijn blootgesteld, simpelweg omdat ze ermee bekend zijn.

Money Omission

Money omission is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer mensen geld aan te bieden als motivatie in een sociale setting, dit voor een calculerende motivatie zorgt en het de sociale (intrinsieke) motivatie vernietigt.

Need for Certainty/Uncertainty

De need for certainty/uncertainty principe legt uit dat wij als mensen behoefte hebben aan zowel zekerheid als onzekerheid om gelukkig te zijn.

Negativity Bias

Negativity bias ookwel negativity effect genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat negatieve zaken een grotere impact op ons hebben op ons gedrag dan positieve zaken.

Neglect of Probability

Neglect of probability ookwel normality bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om waarschijnlijkheid te negeren wanneer deze een onzekere beslissing maken. Kleine risico’s worden genegeerd of opgeblazen.

Normalcy Bias

De Normalcy bias is een gedachte of geloof van mensen wanneer ze tegen een ramp aan kijken. Zowel de kans als de impact wordt onderschat, omdat mensen denken dat alles wel doordraait als normaal.

Not Invented Here Effect

Het not invented here effect is het fenomeen dat uitlegt dat mensen of organisaties ideeën, onderzoek, producten, services of kennis afwijzen, omdat vanuit “buiten” komt of vanuit “buiten” betaald wordt.

Omission Bias

Omission bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om acties sterker moreel te veroordelen dan non-acties.

Optimism Bias

De optimism bias ookwel comparative optimism of unrealistic optimism genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt een persoon gelooft dat de kans op een negatief effect veel kleiner is voor hem dan voor anderen.

Out-Group Homogeneity Effect

Het out-group homogeneity effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de perceptie hebben dat mensen buiten een groep veel hetzelfde zijn en mensen binnen een groep diverser zijn.

Overconfidence Effect

Het overconfidence effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te veel vertrouwen te hebben in het eigen oordeel in vergelijking met de objectieve accuraatheid van die mening. Overschatten van eigen kunnen in vergelijking met andere.

Overjustification Effect

Het overjustification effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer intrinsieke motivatie (deels) wordt vervangen van door externe motivatie dit niet altijd leidt tot grotere motivatie. Wanneer het externe verdwijnt, verdwijnt de gehele motivatie.

Parkinson’s Law of Triviality

Parkinson’s law of triviality is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om leden van een organisatie disproportioneel veel aandacht te geven aan eenvoudige en makkelijke issues, ten opzichte van wat ertoe doet.

Peak-End Rule

De peak-end rule is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben een ervaring te beoordelen met name op basis van het eind van de ervaring.

Perceptual Incongruence

Perceptual incongruence is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om meer aandacht te geven aan iets dat visueel opvalt, met name als het “niet klopt”.

Pessimism Bias

Pessimism bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de kans te overdrijven dat er iets negatiefs gebeurd.

Planning Fallacy

De planning fallacy is een fenomeen waarbij de voorspelling over hoelang het duurt om eigen taken gedaan te krijgen te optimistisch is.

Positivity Effect

Het positivity effect is een cognitieve denkfout die het vermogen uitlegt om een situatie te analyseren waarbij het doel niet is bereikt, maar toch positieve feedback wordt gebruikt voor toekomstige progressie en negatieve zaken aan de omgeving toe te kennen.

Power of Three

De power of three beschrijft hoe mensen horen en kiezen graag voor zaken die in drie zijn opgedeeld, beschreven of besproken.

Pratfall Effect

Het pratfall effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om iemand aantrekkelijker te vinden nadat er gedrag is geweest wat haaks staat op het beeld van die persoon (competent persoon die een fout maakt).

Priming

Priming is een techniek waarbij blootstelling aan het één de respons beïnvloedt op iets anders.

Pseudocertainty Effect

Het pseudocertainty effect is de neiging voor mensen om een onzekere uitkomst als zeker te zien.

Psychological Reactance

Psychological reactance is een (onbewuste) onplezierige reactie wanneer iemand jouw keuzes bedreigen of elimineren. Geld voornamelijk voor aanbiedingen, personen, regels of wetgeving.

Quoting Out of Context

Quoting out of context fallacy ookwel contextomy of quote mining genoemd is het uit context halen van een statement met als doel het originele statement te vervormen.

Reciprocity Principle

Het reciprocity principle of wederkerigheids principe is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om wanneer iemand iets positiefs voor jou doet, je sneller geneigd bent een wederdienst te doen. Die wederdienst kan zelfs groter zijn dan verleende gunst.

Reflection Effect

Het reflection effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben voor risico aversie als we iets kunnen winnen, maar risico zoeken als we iets kunnen verliezen.

Reframing

Reframing of herkaderen is een techniek om iets een andere betekenis te geven of in een ander perspectief te plaatsen.

Regression Fallacy

Regression fallacy of regressive bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de aanname doen dat iets abnormaals weer normaal is geworden door de genomen acties en niet omdat het gaat om normale fluctuaties.

Repetition & Direct Priming

Repetition & direct priming is een cognitieve denkfout die uitlegt dat hoe vaker we zijn blootgesteld aan iets, hoe makkelijker we het verwerken, onthouden en erop reageren.

Response Efficacy

Response Efficacy is een cognitieve denkfout die uitlegt dat hoe meer mensen geloven dat een actie leidt tot het gewenste eindresultaat, hoe groter de kans is dat we actie ondernemen.

Restraint Bias

De restraint bias is een cognitieve denkfout die uitlegt voor mensen om te overschatten hoe goed ze zijn in het beheersen van hun eigen impulsieve gedrag.

Rhyme-As-Reason Effect

Het Rhyme-as-reason is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om dingen eerder te geloven en te onthouden wanneer ze rijmen.

Ringelmann Effect

Het ringelmann effect is een cognitieve denkfout die de neiging uitlegt voor individuen van een groep om minder productief te worden, naarmate de groep groter wordt. Wij hebben ook nog een uitgebreidere uitleg over het Ringelmann Effect.

Risk Compensation

Risk compensation is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen hun gedrag aanpassen op het waargenomen risico level. Hoe beter de gear, hoe roekelozer het gedrag. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Risk Compensation.

Scarcity Effect

Het scarcity effect (schaarste) geeft aan dat hoe schaarser iets is, als hoe urgenter we het ervaren om actie te ondernemen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Scarcity Effect.

Selective Perception

Selective perception is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om dingen niet te merken en sneller te vergeten wanneer deze ongemak veroorzaken of tegenstrijdig zijn met ons geloof of waarden. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Selective Perception.

Self-Efficacy

Self-efficacy of zelfeffectiviteit genoemd is een fenomeen dat uitlegt dat de mate waarin iemand zich competent voelt, dat direct beïnvloed hoe groot de kans is dat we actie ondernemen. Hoe meer competent iemand zich voelt, hoe groter de kans is dat iemand actie onderneemt.

Self-Licensing

Self-licensing ookwel moral credential effect of moral licensing genoemd is het fenomeen waarbij verhoogt zelfvertrouwen (door iets goeds te doen) zorgt voor (onbewust) minder zorgen over immoreel gedrag daarna.

Self-Reference Effect

Het self-reference effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat informatie beter wordt onthouden wanneer het te linken is aan jezelf, dan wanneer het niet aan jezelf te linken is.

Self-Serving Bias

De self-serving bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat denkprocessen worden vervormd vanwege de behoefte om het zelfvertrouwen of om zichzelf te zien in een positief licht. Mensen schrijven positieve dingen toe aan zichzelf en negatieve dingen aan externe factoren. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Self-Serving Bias.

Semantic Priming

Semantic priming is een fenomeen dat beschrijft hoe we (onbewuste) verbanden leggen tussen dingen die tot dezelfde semantische categorie behoren.

Semmelweis Reflex

Het Semmelweis reflex is de reflex om nieuw bewijs of kennis wat tegen de bestaande normen, waarden of geloof indruist af te wijzen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Semmelweis Reflex.

Serial Position Effect

Het serial position effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om het eerste en laatste ding in een opsomming het beste te onthouden en het middelste het slechtste. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Serial Position Effect.

Social Comparison Bias

De Social comparison is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben voor het hebben van haatgevoelens en competitiviteit met iemand die fysiek of mentaal beter is dan jij zelf.

Tamagotchi Effect

Het tamagotchi effect is de emotionele hechting van mensen aan machines, robots of software. Wij hebben een uitgebreidere uitleg over het Tamagotchi Effect.

Third-Person Effect

Het third-person effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te denken dat massa media een groter effect heeft op andere mensen dan op zichzelf. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Third-Person Effect.

Time VS Money Effect

Het time vs money effect beschrijft het fenomeen dat wanneer mensen meer tijd met een product besteden, ze geneigd zijn er positiever over het product te worden doordat er een persoonlijke connectie ontstaat. Omdat geld zich richt op het bezitten van het product kan dit het tegenovergestelde effect hebben. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Time VS Money Effect.

Time-Saving Bias

De time-saving bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen kunnen niet goed inschatten hoeveel tijd er gewonnen of verloren wordt door snelheid te verhogen of verlagen. Mensen onderschatten het verschil bij lage snelheid en overschatten het bij hoge snelheid. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Time-Saving Bias.

Trait Ascription Bias

De trait ascriptions bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om jezelf te zien als variërend is persoonlijkheid, gedrag en stemming. Maar andere ziet als vast en voorspelbaar.

Ultimate Attribution Error

De ultimate attribution error is de hoofdcategorie toeschrijvingsfout die een verklaring biedt voor hoe een persoon verschillende oorzaken van negatief en positief gedrag bij mensen van binnen en buiten hun groep beoordelen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Ultimate Attribution Error.

Unit Bias

Unit bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een duidelijke subset van een gegeven taak te willen afronden, ongeacht hoe groot die taak is. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Unit Bias.

Verbatim Effect

Het verbatim effect houdt in dat de kern van wat iemand zegt wordt veel beter onthouden dan de daadwerkelijke uitgesproken woorden. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Verbatim Effect.

Visual Cueing

Visual cueing is het proces waarbij de aandacht onbewuste en sterk wordt gestuurd en gefocussed door visuele signalen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Visual Cueing.

Visual Depiction Effect

Het visual depiction effect beschrijft dat we sneller zijn geneigd een product te kopen wanneer we kunnen visualiseren hoe we het gaan gebruiken. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Visual Depiction Effect.

Von Restorff Effect

Het Von Restorff effect of isolation effect voorspelt dat wanneer er meerdere homogene (dezelfde) zaken worden gepresenteerd, valt datgene wat uit de toon valt extra op en heeft de grootste kans om onthouden te worden. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Von Restorff Effect.

Worse-Than-Average Effect

Het worse-than-average effect of below-average effect is de menselijke neiging om iemand zijn prestaties en capaciteiten in vergelijking met andere te onderschatten. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Worse-Than-Average Effect.

Zero-Sum Thinking

Zero-sum thinking ookwel bekend als zero-sum bias is een cognitieve denkfout waarbij iemand een situatie interpreteert als een zero-sum situatie, wat inhoudt dat er altijd één winnaar en één verliezer is. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Zero-Sum Thinking.

Ik hoop dat deze 140 neuromarketing technieken je helpen om de conversies te verhogen van jouw site of shop. Heb je nog vragen over deze “online persuasion” technieken? Heb je opmerkingen bij deze overtuigingsprincipes? Of heb je nog meer psychologische trucjes die nog niet in de lijst staan? Laat dan hieronder een reactie achter of stuur een mailtje naar bart@klikproces.nl en dan krijg je van mij persoonlijk antwoord.

Succes!

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *