88 Neuromarketing Technieken en Voorbeelden Voor Afbeeldingen

by Bart van der Meer juni 24, 2018

88 Neuromarketing Technieken over Afbeeldingen van je Webshop.

Inhoud van dit artikel

Dit is een lijst met alle 88 neuromarketing technieken die betrekking hebben op het verbeteren van de Afbeeldingen van je Webshop.

Kijk ook eens naar de lijst met alle 212 neuromarketing technieken over meerdere onderwerpen.
Wij hebben deze lijst ook opgedeeld in kleine lijsten, gesorteerd op onderwerp:

Kopteksten
CTA’s
Teksten
Prijzen
Urgentie
Relevantie
Significantie
Homepage
Landingspagina
Blogposts
Homepages
Categoriepagina’s
Productpagina’s
Winkelmandjes
Checkout proces
Testen, resultaten en conclusies
Design
Navigatie
Versterkers
Formulieren
Aanbod

88 Neuromarketing Techieken en Voorbeelden:

Als je de complete lijst zoekt ter inspiratie dan staan hier alle 88 neuromarketing technieken op alfabetische volgorde:

Aesthetic Usability Quality Effect

Het aesthetic usability quality effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mooier uitziende dingen worden ervaren als makkelijker en gebruiksvriendelijker.

Affect Heuristic

Affect Heuristic (of affectieve heuristiek in het Nederlands) is een beslissingsmechanisme waarbij het beslissingsproces van mensen verkort wordt, omdat ze reageren vanuit hun emotie. Zonder dat ze uitgebreide research doen en informatie nodig hebben, zijn ze in staat om een beslissing te nemen, op basis van hun emoties.

Deze techniek wordt vooral vaak ingezet om de voor- en nadelen van een bepaalde keuze af te wegen. Je maakt slim gebruik van de emotionele staat waarin je potentiële klant is, om zo je product of dienst aan hem of haar te verkopen. Het is afhankelijk van jouw product of dienst op welke emotie van je potentiële klant je in moet spelen om je conversie te verhogen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

Complete uitleg over Affect Heurstic

Anchoring (Focalism)

Anchoring of focalism is een cognitieve denkfout die uitlegt hoe mensen (onbewust) het eerste stuk informatie te veel vergelijken met de rest.

Argument From Repetition

Argument from repetition is de logische denkfout die mensen maken waarbij een argument herhaald wordt, waardoor het als “meer waar” wordt gezien of ervaren, zonder extra bewijs aan te voeren.

Associative Priming

Associative priming ookwel context priming genoemd is een fenomeen dat beschrijft hoe mensen (onbewust) verbanden leggen tussen woorden of dingen die niet per se binnen dezelfde semantische categorie vallen.

Attention Ratio

Attention ratio is een fenomeen dat beschrijft hoe meer de focus op een website pagina ligt op één keuze, hoe groter de kans is dat deze wordt gekozen.

Attentional Bias

Attentional bias ookwel aandachtsvertekening genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat de perceptie van mensen beïnvloed wordt door de gedachten die op dit moment in het hoofd rondgaan.

Authority Bias

Authority bias ookwel appeal to authority of argumentum ad verecundiam is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben bovengemiddeld veel waarde te hechten aan de mening van een autoriteit.

Automation Bias

Automation bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen meer waarde hechten aan suggesties van automatisering dan van mensen.

Availability Heuristic

Availability heuristic is een cognitieve denkfout die uitlegt dat we meer waarde hechten aan voorbeelden die we direct bedenken. Als we het direct bedenken dan moet het wel belangrijk zijn.

Bandwagon Effect

Het bandwagon effect is een fenomeen dat beschrijft dat hoe meer mensen iets geloven, hoe meer het sneeuwbalt en hoe sneller het verspreidt, doordat meer mensen iets al geloven.

Base Rate Fallacy

Base rate fallacy ookwel base rate neglect of base rate bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer er algemene en specifieke informatie wordt gegeven mensen de neiging hebben zich te focussen op het specifieke.

Belongingness

Belongingness is de (onbewuste) behoefte van mensen om tot een groep gelijkgestemden te behoren.

Better-Than-Average Effect

Het better-then-average effect ookwel illusory superiority genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om eigen vermogen te overschatten ten opzichte van het gemiddelde.

Bezold Effect

Het bezold effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat kleuren er anders uitzien afhankelijk van de kleuren daaromheen.

Bizarreness Effect

Het bizarreness effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat bizarre dingen beter worden onthouden dan normale dingen (mede doordat het onderscheid van de rest).

Centre Stage Effect

Het centre-stage effect is het fenomeen dat beschrijft hoe wanneer er meerdere producten worden gepresenteerd we de neiging hebben de middelste te kiezen.

Cheerleader Effect

Het Cheerleader Effect staat ook wel bekend als het groepsaantrekkelijkheidseffect. Het houdt in dat individuen als aantrekkelijker worden gezien wanneer ze in een groep zijn, dan wanneer ze individueel worden beoordeeld.

Complete uitleg over het Cheerleader Effect

Cognitive Ease

Cognitive ease is hoe vloeiend iemand informatie kan verwerken. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer we “echt” gaan nadenken en dat verandert hoe we ergens over denken en hoe gemotiveerd we zijn om er tijd en moeite in te investeren.

Commitment and Consistency

Het commitment and consistency principe beschrijft dat mensen altijd de behoefte hebben hun gedrag en uitingen consistent te hebben met hun normen, waarden en geloofsovertuiging.

Complete uitleg over het Commitment & Consistency principe

Conceptual Priming

Conceptual priming is een fenomeen dat beschrijft hoe we (onbewuste) verbanden leggen tussen de betekenis van voorwerpen en de taak die dat voorwerp volbrengt.

Conformity

Conformity is de neiging die mensen hebben om zich te conformeren aan een groep waartoe we behoren of waar we bij willen horen op het gebied van houding, geloofsovertuiging en gedrag.

Conjunction Fallacy

De conjunction fallacy of linda problem is een cognitieve denkfout waardoor mensen denken dat een specifieke situatie meer voorkomt dan een algemene.

Contrast Principle

Het contrast principle of contrast effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om tijdens een vergelijking van meerdere dingen die elkaar opvolgen het tweede ding een waarde toe te kennen in een directe vergelijking met het eerste.

Country-of-Origin Effect

Het country of origin-effect ookwel coe, made-in image, nationality bias of domestic country bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat de beslissingen en perceptie van mensen worden beïnvloed door het land waarin iets is ontwikkeld.

Cross-Race Effect

Het cross-race effect ookwel other-race bias, own-race bias of cross-rae bias genoemd is het fenomeen dat beschrijft dat mensen makkelijker gezichten van het eigen ras herkennen.

Decoy Effect

Het decoy effect ookwel ugly brother effect, afleidingseffect, attraction effect of asymmetric dominance effect genoemd is het fenomeen waarbij mensen een specifieke verandering hebben in voorkeur tussen twee opties wanneer er een derde (asymetrische) dominante optie wordt toegevoegd.

Distinction Bias

De distinction bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen twee opties als meer verschillend zien dan wanneer ze tegelijk worden bekeken ten opzichte van apart.

Door in the Face Technique

De door in the face technique (DITF) is een overtuigingstechniek waarbij iemand eerst een “grote” vraag doet, waarvan je niet verwacht dat het doorgaat om vervolgens een “kleine” vraag te doen met wat je daadwerkelijk wilt hebben.

Dunning–Kruger Effect

Het Dunning-Kruger effect is een cognitieve denkfout die het onvermogen van leken uitlegt om te begrijpen wat ze niet begrijpen.

Egocentric Bias

De egocentric bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te veel op je eigen perspectief te leunen en jouw eigen mening hoger te waarderen dan die werkelijk is.

Exaggerated Expectation Bias

Exaggerated expectation bias is een cognitieve denkfout die waarbij mensen de neiging hebben in hun hoofd gevolgen, conclusies of activiteiten te verergeren.

Exclusivity

Exclusivity ookwel exclusiviteit genoemd kan worden gebruikt als verleidingsmiddel, omdat zaken die exclusief zijn als belangrijker en aantrekkelijker worden ervaren.

Facial Distraction

Facial distraction is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer mensen gezichten zien, we de neiging die eerst te bekijken (scannen) voordat we iets anders zien.

False Authority

False authority of unqualified authority is het fenomeen wanneer iemand als autoriteit wordt gebruikt die geen autoriteit is op het relevante gebied.

False Consensus

Het false consensus effect of false consensus bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen overschatten hoeveel mensen hetzelfde denken, dezelfde waarden, voorkeuren en geloofsovertuigingen hebben of zich gedragen als jij doet.

False Uniqueness Effect

Het false uniqueness effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen hun eigen kwaliteiten, eigenschappen en persoonlijkheid uniek vinden, terwijl dat niet zo is.

Fear Appeals

Fear appeals is het motiveren van mensen om actie te nemen door op angst in te spelen.

Fear of Missing Out (FOMO)

De fear of missing out (FOMO) is een fenomeen waarbij je het idee hebt dat andere mensen een plezierige ervaring hebben en jij niet. Het is een vorm van sociale opwinding gebaseerd op het feit dat je in connectie wilt blijven met een bepaalde sociale groep.

Focusing Effect

Het focusing effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer er teveel informatie is, we de neiging hebben ons op de meest opvallende en onderscheidende info te richten en niet per se het meest relevante of belangrijkste.

Framing Effect

Het framing effect of equivalence framing is het effect waarbij mensen anders reageren op een keuze afhankelijk van hoe deze gepresenteerd wordt.

Frequency Illusion

Frequency illusion of Baader-Meinhof phenomenon is het fenomeen dat wanneer je iets nieuws leert of opvalt, dit vervolgens overal ziet.

Gaze Cueing

Gaze cueing beschrijft hoe we automatisch kijken naar datgene waar andere mensen naar kijken.

Halo Effect

Het halo effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een directe veroordeling van een persoon, plaats of ding te maken op basis van beperkte info die vervolgens wordt gegeneraliseerd naar alle eigenschappen.

Complete uitleg over het Halo Effect.

Hindsight Bias

De hindsight bias ookwel knew-it-all-along-effect of creeping determinism genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om achteraf te zeggen dat ze een onvoorspelbare gebeurtenis goed hadden voorspeld.

Complete uitleg over de Hindsight Bias

Hostile Attribution Bias

De hostile attribution bias ookwel hostile attribution of intent genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om andermans gedrag te interpreteren als vijandig, ook wanneer dat niet zo is.

Hostile Media Effect

Het hostile media effect ookwel hostile media phenomenon of hostile media perception genoemd is de neiging om media berichtgeving te interpreteren als “tegen jouw kant” en “voor de tegenstander”.

Identifiable Victim Effect

Het identifiable victim effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen sneller zijn geneigd om te helpen en meer te helpen wanneer er één specifiek slachtoffer wordt getoond en hun moeilijkheden ten opzichte van één vage groep.

Illusion of Asymmetric Insight

De illusion of asymmetric insight is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben te denken dat hun eigen kennis van andere mensen groter is, dan de kennis die andere mensen hebben over die eerste mensen.

Illusion of Control

De illusion of control is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te overschatten hoeveel controle ze hebben over gebeurtenissen.

Inconsistent Comparison

De inconsistent comparison techniek is een misleidende vergelijking van één product of dienst met meerdere producten of diensten waarbij steeds één wisselende variabele wordt vergeleken. Hierdoor lijkt het originele product superieur aan alle andere, terwijl dit niet zo is of wordt gezegd, maar wel wordt gesuggereerd.

Incremental Effort

Hoe meer moeite we al hebben gedaan om een taak te volbrengen, hoe groter de kans is dat we de taak volbrengen. De gedachte is vaak “ik heb nu al zoveel moeite en tijd erin gestopt, nu maak ik het af ook”.

Complete uitleg over Incremental Effort

Information Overload

Infomartion overload, infobesity, infoxication of information explosion beschrijft het cognitieve proces waarbij iemand het moeilijk vindt een beslissing te maken doordat er teveel informatie is die verwerkt moet worden en er niet gefocust kan worden op wat belangrijk is.

Ingroup Bias

Ingroup bias ookwel in-group–out-group bias, in-group bias of intergroup bias genoemd beschrijft een gedragspatroon waarin mensen andere mensen binnen de groep de voorkeur geven boven mensen buiten de groep.

Instant Gratification

Instant gratification ookwel immediate gratification genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de voorkeur geven aan een directe beloning boven een toekomstige beloning, ook wanneer deze minder is.

Loss Aversion

Iets verliezen is twee keer zo “pijnlijk” als datzelfde winnen. Verlies aversie betekent dat het beter is om 5 euro niet te verliezen dan om 5 euro te winnen.

Complete uitleg over Loss Aversion

Magnitude Encoding Process

Het magnitude encoding process is een fenomeen dat uitlegt dat je een prijs groter of kleiner kan laten lijken door deze fysiek groter of kleiner te maken.

Mental Accounting

Mental accounting is het (onbewuste) proces waarbij mensen een economische uitkomst indelen of coderen op een specifieke en fictieve manier.

Mere Exposure Effect

Het mere exposure effect ookwel familiarity principle of familiarity bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de voorkeur hebben voor dingen waaraan ze zijn blootgesteld, simpelweg omdat ze ermee bekend zijn.

Pareidolia

Pareidolia is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben bekende patronen te zien, waar deze niet voorkomen.

Perceptual Incongruence

Perceptual incongruence is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om meer aandacht te geven aan iets dat visueel opvalt, met name als het “niet klopt”.

Perceptual Priming

Perceptual priming is een fenomeen dat beschrijft hoe we (onbewuste) verbanden leggen tussen verschillende vormen.

Power of Three

De power of three beschrijft hoe mensen horen en kiezen graag voor zaken die in drie zijn opgedeeld, beschreven of besproken.

Priming

Priming is een techniek waarbij blootstelling aan het één de respons beïnvloedt op iets anders.

Quoting Out of Context

Quoting out of context fallacy ookwel contextomy of quote mining genoemd is het uit context halen van een statement met als doel het originele statement te vervormen.

Recency Effect

Het recency effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om in een observatie het laatste wat we zien disproportioneel meewegen, doordat we deze als beste onthouden.

Reflection Effect

Het reflection effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben voor risico aversie als we iets kunnen winnen, maar risico zoeken als we iets kunnen verliezen.

Scarcity Effect

Het scarcity effect (schaarste) geeft aan dat hoe schaarser iets is, als hoe urgenter we het ervaren om actie te ondernemen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Scarcity Effect.

Social Comparison Bias

De Social comparison is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben voor het hebben van haatgevoelens en competitiviteit met iemand die fysiek of mentaal beter is dan jij zelf. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Social Comparison Bias.

Social proof

Social proof of informational social influence is een sociaal phenomeen waarbij mensen die in een staat van onzekerheid verkeren de acties van andere aannemen om zelf correct gedrag te vertonen.

Complete uitleg over Social Proof

Socioemotional selectivity theory

De socioemotional selectivity theory beschrijft dat naarmate mensen minder tijd hebben om te leven, wordt meer tijd gespendeerd aan zaken die emotioneel vervullend zijn. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Socioemotional selectivity theory.

Sparking Triggers

Sparking triggers zijn triggers die onze motivatie makkelijk doen ontvlammen en aanzetten tot actie. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Sparking Triggers.

Split-Attention Effect

Het split-attention effect verklaart dat wanneer hetzelfde medium in een kleine ruimte wordt gebruikt om meerdere stukken info te communiceren (bijvoorbeeld in 1 afbeelding) de aandacht van de leerling verdeeld moet worden en dat maakt het leren moeilijker. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Split-Attention Effect.

Stereotypical Bias

De stereotypical bias legt uit dat mensen de neiging hebben om het geloof over een specifieke categorie mensen te generaliseren. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Stereotypical Bias.

Subadditivity Effect

Het subadditivity effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de waarschijnlijkheid van een geheel als kleiner in te schatten dan waarschijnlijkheid van de onderdelen individueel. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Subadditivity Effect.

Subjective Validation

Subjective validation ookwel het personal validation effect genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een statement of informatie als waarheid te interpreteren wanneer deze een persoonlijke betekenis heeft. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Subjective Validation.

Suggestibility

Suggestibility verklaard hoe we accepteren en reageren op suggesties van andere wanneer er valse, maar plausibele informatie wordt versterkt en waarbij we zelf de gaten vullen in ons hoofd. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Suggestibility.

Sunk Cost Fallacy

De sunk cost fallacy ookwel irrational escaltion en retrospective cost genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om bij het nemen van een beslissing kosten uit het verleden mee te laten meewegen die niet meer terug te halen zijn. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Sunk Cost Fallacy.

Survivorship Bias

Survivorship bias of survival bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om zich te concentreren op de mensen of dingen die een bepaald selectieproces hebben gehaald en het niet kijken naar degene die dat niet hebben gedaan. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Survivorship Bias.

Tamagotchi Effect

Het tamagotchi effect is de emotionele hechting van mensen aan machines, robots of software. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Tamagotchi Effect.

Third-Person Effect

Het third-person effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te denken dat massa media een groter effect heeft op andere mensen dan op zichzelf. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Third-Person Effect.

Time-Saving Bias

De time-saving bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen kunnen niet goed inschatten hoeveel tijd er gewonnen of verloren wordt door snelheid te verhogen of verlagen. Mensen onderschatten het verschil bij lage snelheid en overschatten het bij hoge snelheid. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Time-Saving Bias.

Trait Ascription Bias

De trait ascriptions bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om jezelf te zien als variërend is persoonlijkheid, gedrag en stemming. Maar andere ziet als vast en voorspelbaar.

Ultimate Attribution Error

De ultimate attribution error is de hoofdcategorie toeschrijvingsfout die een verklaring biedt voor hoe een persoon verschillende oorzaken van negatief en positief gedrag bij mensen van binnen en buiten hun groep beoordelen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Ultimate Attribution Error.

Unit Bias

Unit bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een duidelijke subset van een gegeven taak te willen afronden, ongeacht hoe groot die taak is. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Unit Bias.

Visual Cueing

Visual cueing is het proces waarbij de aandacht onbewuste en sterk wordt gestuurd en gefocussed door visuele signalen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Visual Cueing.

Visual Depiction Effect

Het visual depiction effect beschrijft dat we sneller zijn geneigd een product te kopen wanneer we kunnen visualiseren hoe we het gaan gebruiken. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Visual Depiction Effect.

Von Restorff Effect

Het Von Restorff effect of isolation effect voorspelt dat wanneer er meerdere homogene (dezelfde) zaken worden gepresenteerd, valt datgene wat uit de toon valt extra op en heeft de grootste kans om onthouden te worden. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Von Restorff Effect.

Worse-Than-Average Effect

Het worse-than-average effect of below-average effect is de menselijke neiging om iemand zijn prestaties en capaciteiten in vergelijking met andere te onderschatten. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Worse-Than-Average Effect.

Ik hoop dat deze 88 neuromarketing technieken je helpen om de conversies te verhogen van jouw site of shop. Heb je nog vragen over deze “online persuasion” technieken? Heb je opmerkingen bij deze overtuigingsprincipes? Of heb je nog meer psychologische trucjes die nog niet in de lijst staan? Laat dan hieronder een reactie achter of stuur een mailtje naar bart@klikproces.nl en dan krijg je van mij persoonlijk antwoord.

Succes!

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *