110 Neuromarketing Voorbeelden over het Aanbod van jouw Webwinkel.

by Bart van der Meer juli 12, 2018

110 Neuromarketing Voorbeelden over het Aanbod van jouw Webwinkel.

Inhoud van dit artikel

Dit is een lijst met alle 110 neuromarketing technieken die betrekking hebben op het verbeteren van de homepage van je webwinkel.

Kijk ook eens naar de lijst met alle 212 neuromarketing technieken over meerdere onderwerpen.
Wij hebben deze lijst ook opgedeeld in kleine lijsten, gesorteerd op onderwerp:

 

Kopteksten
CTA’s
Teksten
Prijzen
Urgentie
Afbeeldingen
Relevantie
Significantie
Homepage
Landingspagina
Blogposts
Homepages
Categoriepagina’s
Productpagina’s
Winkelmandjes
Checkout proces
Testen, resultaten en conclusies
Design
Navigatie
Versterkers
Formulieren

110 Neuromarketing Techieken en Voorbeelden:

Als je de complete lijst zoekt ter inspiratie dan staan hier alle 110 neuromarketing technieken op alfabetische volgorde:

Aesthetic Usability Quality Effect

Het aesthetic usability quality effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mooier uitziende dingen worden ervaren als makkelijker en gebruiksvriendelijker.

Affect Heuristic

Affect Heuristic (of affectieve heuristiek in het Nederlands) is een beslissingsmechanisme waarbij het beslissingsproces van mensen verkort wordt, omdat ze reageren vanuit hun emotie. Zonder dat ze uitgebreide research doen en informatie nodig hebben, zijn ze in staat om een beslissing te nemen, op basis van hun emoties.

Deze techniek wordt vooral vaak ingezet om de voor- en nadelen van een bepaalde keuze af te wegen. Je maakt slim gebruik van de emotionele staat waarin je potentiële klant is, om zo je product of dienst aan hem of haar te verkopen. Het is afhankelijk van jouw product of dienst op welke emotie van je potentiële klant je in moet spelen om je conversie te verhogen. Hieronder vind je een aantal voorbeelden.

Complete uitleg over Affect Heurstic

Ambiguity Aversion

Ambiguity aversion ook bekend als uncertainty aversion is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen meer houden van bekende risico’s dan onbekende risico’s.

Complete uitleg over het Ambiguity Effect

Ambiguity Effect

Het ambiguity effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen geneigd zijn om te kiezen voor opties waarbij de kans op het voordeel bekend is, ten opzichte van voordelen waarbij de kans hierop onbekend is.

Anchoring (Focalism)

Anchoring of focalism is een cognitieve denkfout die uitlegt hoe mensen (onbewust) het eerste stuk informatie te veel vergelijken met de rest.

Argument From Repetition

Argument from repetition is de logische denkfout die mensen maken waarbij een argument herhaald wordt, waardoor het als “meer waar” wordt gezien of ervaren, zonder extra bewijs aan te voeren.

Associative Priming

Associative priming ookwel context priming genoemd is een fenomeen dat beschrijft hoe mensen (onbewust) verbanden leggen tussen woorden of dingen die niet per se binnen dezelfde semantische categorie vallen.

Attention Ratio

Attention ratio is een fenomeen dat beschrijft hoe meer de focus op een website pagina ligt op één keuze, hoe groter de kans is dat deze wordt gekozen.

Base Rate Fallacy

Base rate fallacy ookwel base rate neglect of base rate bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer er algemene en specifieke informatie wordt gegeven mensen de neiging hebben zich te focussen op het specifieke.

Ben Franklin Effect

Het Ben Franklin effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer iemand een gunst heeft verleend aan iemand diegene sneller geneigd is dat nog een keer te doen.

Birthday-Number Effect

Het birthday-number effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de onbewuste voorkeur hebben voor cijfers die in de eigen verjaardag staan.

Centre Stage Effect

Het centre-stage effect is het fenomeen dat beschrijft hoe wanneer er meerdere producten worden gepresenteerd we de neiging hebben de middelste te kiezen.

Cheerleader Effect

Het Cheerleader Effect staat ook wel bekend als het groepsaantrekkelijkheidseffect. Het houdt in dat individuen als aantrekkelijker worden gezien wanneer ze in een groep zijn, dan wanneer ze individueel worden beoordeeld.

Complete uitleg over het Cheerleader Effect

Choice Closure

Choice closure is het fenomeen dat uitlegt hoe wanneer we een beslissing hebben gemaakt, we blijven nadenken over wat er zou kunnen gebeuren als we de andere keuze zou zijn gemaakt. Een fysieke actie van afsluiting kan dit helpen te voorkomen.

Choice Paradox

Choice paradox is het fenomeen dat beschrijft dat enkele keuzes beter zijn dan geen keuzes, maar extra keuzes blijven toevoegen maakt het niet altijd beter en zorgt voor meer opwinding bij klanten, waardoor de aankopen kunnen afnemen.

Choice Supportive Bias

Choice-supportive bias of post-purchase rationalization is het (onbewuste) proces waarbij mensen na het nemen van een beslissing de voordelen van die keuze vergroten en de nadelen verkleinen en andersom bij de keuze die niet is gekozen.

Chunking

Chunking is bundelen of categoriseren van informatie om het makkelijker te maken deze informatie te zien, verwerken, begrijpen en onthouden.

Cognitive Dissonance

Cognitive dissonance (cognitieve dissonantie) is het proces en de mentale stress die iemand ervaart wanneer deze twee tegenstrijdigheden aanhangt. Om dit op te lossen wordt één van de twee ideeën, geloof of houdingen aangepast of afstand van genomen.

Cognitive Ease

Cognitive ease is hoe vloeiend iemand informatie kan verwerken. Hoe moeilijker het wordt, hoe meer we “echt” gaan nadenken en dat verandert hoe we ergens over denken en hoe gemotiveerd we zijn om er tijd en moeite in te investeren.

Commitment and Consistency

Het commitment and consistency principe beschrijft dat mensen altijd de behoefte hebben hun gedrag en uitingen consistent te hebben met hun normen, waarden en geloofsovertuiging.

Complete uitleg over het Commitment & Consistency principe

Conceptual Priming

Conceptual priming is een fenomeen dat beschrijft hoe we (onbewuste) verbanden leggen tussen de betekenis van voorwerpen en de taak die dat voorwerp volbrengt.

Confirmation Bias

Confirmation bias ookwel confirmatory bias of myside bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om informatie te vinden, herinneren, interpreteren en opzoeken wat aansluit bij de huidige overtuigingen.

Complete uitleg over de Confirmation Bias

Conformity

Conformity is de neiging die mensen hebben om zich te conformeren aan een groep waartoe we behoren of waar we bij willen horen op het gebied van houding, geloofsovertuiging en gedrag.

Contrast Principle

Het contrast principle of contrast effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om tijdens een vergelijking van meerdere dingen die elkaar opvolgen het tweede ding een waarde toe te kennen in een directe vergelijking met het eerste.

Country-of-Origin Effect

Het country of origin-effect ookwel coe, made-in image, nationality bias of domestic country bias genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat de beslissingen en perceptie van mensen worden beïnvloed door het land waarin iets is ontwikkeld.

Curse of Knowledge

De curse of knowledge is het fenomeen wanneer iemand met andere mensen communiceert en ervan uit gaat dat deze mensen dezelfde achtergrond informatie hebben.

Decoy Effect

Het decoy effect ookwel ugly brother effect, afleidingseffect, attraction effect of asymmetric dominance effect genoemd is het fenomeen waarbij mensen een specifieke verandering hebben in voorkeur tussen twee opties wanneer er een derde (asymetrische) dominante optie wordt toegevoegd.

Default Effect

Het default effect is het fenomeen dat uitlegt dat wanneer er een beslissing moet worden gemaakt en één van de opties (automatisch) wordt gekozen wanneer er geen beslissing wordt gemaakt, deze een verhoogde kans heeft om gekozen te worden.

Distinction Bias

De distinction bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen twee opties als meer verschillend zien dan wanneer ze tegelijk worden bekeken ten opzichte van apart.

Door in the Face Technique

De door in the face technique (DITF) is een overtuigingstechniek waarbij iemand eerst een “grote” vraag doet, waarvan je niet verwacht dat het doorgaat om vervolgens een “kleine” vraag te doen met wat je daadwerkelijk wilt hebben.

Duration Neglect

Duration neglect is een cognitieve denkfout die beschrijft dat mensen de neiging hebben om het ongemak van pijnlijke ervaringen weinig af te laten hangen van de duur en meer van de piek.

Ego Depletion

Ego depletion is het idee dat wilskracht opraakt door de dag heen wanneer de energie lager wordt. Bekende mensen zoals Mark Zuckerberg staan erom bekend dit toe te passen in hun leven, maar er is veel bewijs dat het niet bestaat.

Empathy Gap

De empathy gap of hot-cold empathy gap is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om te onderschatten hoe sterk oer verlangens ons gedrag, voorkeuren en meningen beïnvloeden.

Lees alles over de Empathy Gap

Emphasis Framing

Emphasis framing is het fenomeen waarbij de focus op specifieke delen van het geheel, het geheel sterk beïnvloeden.

Endowment Effect

Het endowment effect ookwel divestiture aversion of mere ownership effect genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen iets als meer waardevol beschouwen als ze er de eigenaar van zijn.

Exclusivity

Exclusivity ookwel exclusiviteit genoemd kan worden gebruikt als verleidingsmiddel, omdat zaken die exclusief zijn als belangrijker en aantrekkelijker worden ervaren.

Extrinsic Incentives Bias

De extrinsic incentive bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de motieven van andere te beoordeelden op een manier waarbij de nadruk ligt op externe motieven ten opzichte van intrinsieke.

Facilitating Triggers

Facilitating triggers zijn (onbewuste) triggers die mensen net over het randje duwen om een actie te ondernemen door een hele kleine (simpele) trigger toe te voegen.

False Authority

False authority of unqualified authority is het fenomeen wanneer iemand als autoriteit wordt gebruikt die geen autoriteit is op het relevante gebied.

False Dilemma

False dilemma ookwel false dichotomy fallacy, bifurcation of de black-or-white fallacy genoemd is een situatie waarbij er minder opties worden voorgesteld dan er daadwerkelijk zijn.

False Equivalence

False equivalence is het fenomeen waarbij wordt gedaan alsof twee dingen hetzelfde zijn, omdat ze één (kleine) karakteristiek gemeen hebben.

Fear Appeals

Fear appeals is het motiveren van mensen om actie te nemen door op angst in te spelen.

Fear of Missing Out (FOMO)

De fear of missing out (FOMO) is een fenomeen waarbij je het idee hebt dat andere mensen een plezierige ervaring hebben en jij niet. Het is een vorm van sociale opwinding gebaseerd op het feit dat je in connectie wilt blijven met een bepaalde sociale groep.

Focusing Effect

Het focusing effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer er teveel informatie is, we de neiging hebben ons op de meest opvallende en onderscheidende info te richten en niet per se het meest relevante of belangrijkste.

Foot in the Door (FITD)

De foot in the door techniek (fitd) beschrijft het verkrijgen van de medewerking van iemand met een groot verzoek door eerst medewerking te krijgen met een kleiner verzoek.

Framing Effect

Het framing effect of equivalence framing is het effect waarbij mensen anders reageren op een keuze afhankelijk van hoe deze gepresenteerd wordt.

Frequency Illusion

Frequency illusion of Baader-Meinhof phenomenon is het fenomeen dat wanneer je iets nieuws leert of opvalt, dit vervolgens overal ziet.

Functional Fixedness

Functional fixedness beschrijft hoe iemand een object alleen kan gebruiken of begrijpt op de manier waarop dat traditioneel gedaan wordt.

Gambler’s Fallacy

De gambler’s fallacy ookwel gokkersmisvatting, monte carlo fallacy of fallacy of the maturity of changes genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen het verkeerde idee hebben dat iets minder gebeurt in de toekomst als het nu vaker dan normaal voorkomt (of andersom).

High Balling

High balling is het maken van een (belachelijk) hoog bod om een betere onderhandelingspositie te krijgen.

Hindsight Bias

De hindsight bias ookwel knew-it-all-along-effect of creeping determinism genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om achteraf te zeggen dat ze een onvoorspelbare gebeurtenis goed hadden voorspeld.

Complete uitleg over de Hindsight Bias

Hobson’s+ One Choice Effect

Het hobson’s+ one choice effect is een fenomeen dat beschrijft dat de kans groter is voor iemand om een online keuze te maken wanneer er twee opties zijn, dan wanneer er één optie is.

Identifiable Victim Effect

Het identifiable victim effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen sneller zijn geneigd om te helpen en meer te helpen wanneer er één specifiek slachtoffer wordt getoond en hun moeilijkheden ten opzichte van één vage groep.

IKEA Effect

Het IKEA effect ookwel labor love genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer iemand iets (deels) ontwikkelt, datgene als waardevoller wordt gezien dan wanneer exact hetzelfde aanwezig zonder datgene (deels) te hebben ontwikkeld. Dit is alleen zo wanneer er een tastbare en succesvolle uitkomst is.

Complete uitleg over het IKEA Effect

Illusion of Truth

Het illusion of truth effect ookwel validity effect, truth effect, reiteration effect genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om informatie als waarheid te zien wanneer het herhaald wordt.

Inconsistent Comparison

De inconsistent comparison techniek is een misleidende vergelijking van één product of dienst met meerdere producten of diensten waarbij steeds één wisselende variabele wordt vergeleken. Hierdoor lijkt het originele product superieur aan alle andere, terwijl dit niet zo is of wordt gezegd, maar wel wordt gesuggereerd.

Incremental Effort

Hoe meer moeite we al hebben gedaan om een taak te volbrengen, hoe groter de kans is dat we de taak volbrengen. De gedachte is vaak “ik heb nu al zoveel moeite en tijd erin gestopt, nu maak ik het af ook”.

Complete uitleg over Incremental Effort

Information Overload

Infomartion overload, infobesity, infoxication of information explosion beschrijft het cognitieve proces waarbij iemand het moeilijk vindt een beslissing te maken doordat er teveel informatie is die verwerkt moet worden en er niet gefocust kan worden op wat belangrijk is.

Ingroup Bias

Ingroup bias ookwel in-group–out-group bias, in-group bias of intergroup bias genoemd beschrijft een gedragspatroon waarin mensen andere mensen binnen de groep de voorkeur geven boven mensen buiten de groep.

Instant Gratification

Instant gratification ookwel immediate gratification genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de voorkeur geven aan een directe beloning boven een toekomstige beloning, ook wanneer deze minder is.

Introspection Illusion

De introspection illusion is het idee dat mensen exact weten hoe en waarom hun eigen mentale staat is, maar die van andere als onbetrouwbaar bestempelen. Dit leidt tot sterk vals zelfvertrouwen.

Kindness Priming

Kindness priming is een fenomeen dat beschrijft hoe mensen makkelijker te stimuleren zijn na een daad van vriendelijkheid

Law of the Instrument

Law of the instrument ookwel law of the hammer genoemd is het fenomeen wanneer iemand te erg afhankelijk is van één specifiek stuk gereedschap of software waardoor diegene alles in het perspectief daarvan ziet.

Less-is-Better Effect

Het less-is-better effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat de voorkeur kan ontstaan voor een kleiner of goedkoper alternatief van een propositie wanneer deze apart wordt beoordeeld, in plaats van tegelijkertijd. Voorbeeld duur in één categorie is beter dan goedkoop in een ander, hoewel in absolute waarde de eerste minder waardevol is.

Low Balling

Low balling is het bewust te goedkoop aanbieden van een product of dienst om vervolgens de prijs te verhogen in de toekomst of om er andere producten of diensten bij te verkopen in de toekomst.

Magnitude Encoding Process

Het magnitude encoding process is een fenomeen dat uitlegt dat je een prijs groter of kleiner kan laten lijken door deze fysiek groter of kleiner te maken.

Money Omission

Money omission is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer mensen geld aan te bieden als motivatie in een sociale setting, dit voor een calculerende motivatie zorgt en het de sociale (intrinsieke) motivatie vernietigt.

Need for Certainty/Uncertainty

De need for certainty/uncertainty principe legt uit dat wij als mensen behoefte hebben aan zowel zekerheid als onzekerheid om gelukkig te zijn.

Pain of Paying

Pain of paying beschrijft de (onbewuste) mentale pijn die het doet om iets te betalen. Hoe fysieker de betaling, hoe groter de pijn.

Partitioned Pricing

Partitioned Pricing is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer het opdelen van een prijs in twee of meerdere componenten positief kunnen uitpakken, omdat mensen slecht zijn in het optellen van prijzen.

Peak-End Rule

De peak-end rule is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben een ervaring te beoordelen met name op basis van het eind van de ervaring.

Perceived Value Pricing

Perceived value pricing beschrijft de prijs die mensen bereid zijn te betalen op basis van de waargenomen waarde en niet op basis van kostprijs.

Perceptual Incongruence

Perceptual incongruence is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om meer aandacht te geven aan iets dat visueel opvalt, met name als het “niet klopt”.

Perceptual Priming

Perceptual priming is een fenomeen dat beschrijft hoe we (onbewuste) verbanden leggen tussen verschillende vormen.

Power of Three

De power of three beschrijft hoe mensen horen en kiezen graag voor zaken die in drie zijn opgedeeld, beschreven of besproken.

Present Focus Bias

Het present focus bias ookwel immediacy effect of hyperbolic discounting genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de voorkeur hebben voor beloningen die direct zijn in vergelijking met toekomstige met name doordat ze de tijd die het langer neemt als een korting op de beloning.

Priming

Priming is een techniek waarbij blootstelling aan het één de respons beïnvloedt op iets anders.

Prominence Effect

Het prominence effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om wanneer een keuze gemaakt wordt de nadruk vaak ligt op één feature of eigenschap.

Reactive Devaluation

Reactive devaluation is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een voorstel of mening te devalueren wanneer deze van origine vanuit een tegenstander komt.

Recency Effect

Het recency effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om in een observatie het laatste wat we zien disproportioneel meewegen, doordat we deze als beste onthouden.

Reciprocity Principle

Het reciprocity principle of wederkerigheids principe is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om wanneer iemand iets positiefs voor jou doet, je sneller geneigd bent een wederdienst te doen. Die wederdienst kan zelfs groter zijn dan verleende gunst.

Reflection Effect

Het reflection effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben voor risico aversie als we iets kunnen winnen, maar risico zoeken als we iets kunnen verliezen.

Reframing

Reframing of herkaderen is een techniek om iets een andere betekenis te geven of in een ander perspectief te plaatsen.

Repetition & Direct Priming

Repetition & direct priming is een cognitieve denkfout die uitlegt dat hoe vaker we zijn blootgesteld aan iets, hoe makkelijker we het verwerken, onthouden en erop reageren.

Self-Reference Effect

Het self-reference effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat informatie beter wordt onthouden wanneer het te linken is aan jezelf, dan wanneer het niet aan jezelf te linken is.

Self-Serving Bias

De self-serving bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat denkprocessen worden vervormd vanwege de behoefte om het zelfvertrouwen of om zichzelf te zien in een positief licht. Mensen schrijven positieve dingen toe aan zichzelf en negatieve dingen aan externe factoren. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Self-Serving Bias.

Semantic Priming

Semantic priming is een fenomeen dat beschrijft hoe we (onbewuste) verbanden leggen tussen dingen die tot dezelfde semantische categorie behoren.

Single-Option Aversion

Single-option aversion is een cognitieve denkfout die uitlegt dat wanneer er maar 1 optie is om te kiezen, is de kans groot dat men niet kiest en verder wil kijken. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Single-Option Aversion.

Social Comparison Bias

De Social comparison is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben voor het hebben van haatgevoelens en competitiviteit met iemand die fysiek of mentaal beter is dan jij zelf. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Social Comparison Bias.

Social proof

Social proof of informational social influence is een sociaal phenomeen waarbij mensen die in een staat van onzekerheid verkeren de acties van andere aannemen om zelf correct gedrag te vertonen.

Complete uitleg over Social Proof

Socioemotional selectivity theory

De socioemotional selectivity theory beschrijft dat naarmate mensen minder tijd hebben om te leven, wordt meer tijd gespendeerd aan zaken die emotioneel vervullend zijn. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Socioemtional selectivity theory.

Spacing Effect

Het Spacing effect beschrijft het fenomeen waarbij we beter leren wanneer we meerdere keren leren over langere tijd. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Spacing Effect.

Sparking Triggers

Sparking triggers zijn triggers die onze motivatie makkelijk doen ontvlammen en aanzetten tot actie. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Sparking Triggers.

Status Quo Bias

De status quo bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de voorkeur hebben voor de huidige stand van zaken. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de status quo bias.

Stereotypical Bias

De stereotypical bias legt uit dat mensen de neiging hebben om het geloof over een specifieke categorie mensen te generaliseren. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Stereotypical Bias.

Subadditivity Effect

Het subadditivity effect is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om de waarschijnlijkheid van een geheel als kleiner in te schatten dan waarschijnlijkheid van de onderdelen individueel. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Subadditivity Effect.

Subjective Validation

Subjective validation ookwel het personal validation effect genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een statement of informatie als waarheid te interpreteren wanneer deze een persoonlijke betekenis heeft. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Subjective Validation.

Suggestibility

Suggestibility verklaard hoe we accepteren en reageren op suggesties van andere wanneer er valse, maar plausibele informatie wordt versterkt en waarbij we zelf de gaten vullen in ons hoofd. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Suggestibility.

Sunk Cost Fallacy

De sunk cost fallacy ookwel irrational escaltion en retrospective cost genoemd is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om bij het nemen van een beslissing kosten uit het verleden mee te laten meewegen die niet meer terug te halen zijn. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Suggestibility.

Survivorship Bias

Survivorship bias of survival bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om zich te concentreren op de mensen of dingen die een bepaald selectieproces hebben gehaald en het niet kijken naar degene die dat niet hebben gedaan. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Survivorship Bias.

Tamagotchi Effect

Het tamagotchi effect is de emotionele hechting van mensen aan machines, robots of software. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Tamagotchi Effect.

Time VS Money Effect

Het time vs money effect beschrijft het fenomeen dat wanneer mensen meer tijd met een product besteden, ze geneigd zijn er positiever over het product te worden doordat er een persoonlijke connectie ontstaat. Omdat geld zich richt op het bezitten van het product kan dit het tegenovergestelde effect hebben. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Time VS Money Effect.

Trait Ascription Bias

De trait ascriptions bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om jezelf te zien als variërend is persoonlijkheid, gedrag en stemming. Maar andere ziet als vast en voorspelbaar.

Ultimate Attribution Error

De ultimate attribution error is de hoofdcategorie toeschrijvingsfout die een verklaring biedt voor hoe een persoon verschillende oorzaken van negatief en positief gedrag bij mensen van binnen en buiten hun groep beoordelen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Ultimate Attribution Error.

Unit Bias

Unit bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om een duidelijke subset van een gegeven taak te willen afronden, ongeacht hoe groot die taak is. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Unit Bias.

Verbatim Effect

Het verbatim effect houdt in dat de kern van wat iemand zegt wordt veel beter onthouden dan de daadwerkelijke uitgesproken woorden. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Verbatim Effect.

Visual Cueing

Visual cueing is het proces waarbij de aandacht onbewuste en sterk wordt gestuurd en gefocussed door visuele signalen. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Visual Cueing.

Von Restorff Effect

Het Von Restorff effect of isolation effect voorspelt dat wanneer er meerdere homogene (dezelfde) zaken worden gepresenteerd, valt datgene wat uit de toon valt extra op en heeft de grootste kans om onthouden te worden. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over het Von Restorff Effect.

Zero-Risk Bias

Zero-risk bias is een cognitieve denkfout die uitlegt dat mensen de neiging hebben om het liefst een risico compleet te elimineren, zelfs wanneer alternatieve opties een groter algemeen risico reductie opleveren. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over de Zero-Risk Bias.

Zero-Sum Thinking

Zero-sum thinking ookwel bekend als zero-sum bias is een cognitieve denkfout waarbij iemand een situatie interpreteert als een zero-sum situatie, wat inhoudt dat er altijd één winnaar en één verliezer is. Wij hebben ook een uitgebreidere uitleg over Zero-Sum Thinking.

Ik hoop dat deze 110 neuromarketing technieken je helpen om de conversies te verhogen van jouw site of shop. Heb je nog vragen over deze “online persuasion” technieken? Heb je opmerkingen bij deze overtuigingsprincipes? Of heb je nog meer psychologische trucjes die nog niet in de lijst staan? Laat dan hieronder een reactie achter of stuur een mailtje naar bart@klikproces.nl en dan krijg je van mij persoonlijk antwoord.

Succes!

Social Shares

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *